Caritas – Søndagsbladet 090619

Kjære menighet,

forrige søndag hørte vi biskop Bernt Eidsvigs brev til menighetene om å støtte Caritas og vi fikk hørte også en appell fra en av Caritas’ representanter som var med i messen.

Caritas Norge støtter forskjellige prosjekter i forskjellige land på de ulike kontinenter. Caritas er meget anerkjent som nødhjelpsorganisasjon og myndighetene øker det Caritas samler inn flere ganger for å kanalisere midler på en god måte. Caritas er nemlig den organisasjonen hvor minst mulig av beløpene går til administrasjon.

Men hva er historien til Caritas? Den første Caritas-organisasjon som var den tyske, ble grunnlagt i Köln i 1897 (Deutscher Caritasverband) på initiativ av prelat Lorenz Werthmann, og fikk nasjonalt hovedkvarter i Freiburg im Breisgau. Kort etter fulgte flere nasjonale Caritas-organisasjoner i Sveits (1901), Østerrike (1903) og USA (Catholic Charities, 1910).

I juli 1924, under Den eukaristiske verdenskongress i Amsterdam, dannet 60 delegater fra 22 land en konferanse med hovedkvarter hos Caritas Sveits i Luzern. I 1928 ble konferansen kjent som Caritas Catholica. Delegatene møttes annethvert år frem til utbruddet av annen verdenskrig.

Samarbeidet ble gjenopptatt i 1947, og to konferanser ble sammenkalt til Luzern for å bistå med koordinering og samarbeide. Caritas fikk en ytterligere styrking da Vatikanet gav det i oppdrag å være offisiell representant blant annet overfor FN. I desember 1951 ble konføderasjonen i sin nåværende strukturelle skikkelse opprettet med 13 medlems-organisasjoner, med utgangspunkt i Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Nederland, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania, Sveits, Tyskland, USA og Østerrike.

Navnet Caritas Internationalis ble imidlertid ikke tatt i bruk før i 1957.

Caritas Internationalis har hovedkvarter i Palazzo San Calisto i Vatikanstaten. Den ledes nå av kardinal Luis Antonio Gokim Tagle som president og Michel Roy som generalsekretær. Begge ble valgt mai 2015.

Caritas Norge ble etablert i 1952 under navnet Norsk katolsk flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse, først under Oslo katolske bispedømme, deretter under Norsk katolsk bisperåd – som omfatter Oslo katolske bispedømme og Tromsø- og Trondheim stift. Fra 1991 har Caritas Norges øverste organ vært rådsmøtet. Dette arrangeres årlig og her har alle landets 37 katolske menigheter stemmerett. Generalsekretær i Caritas Norge har siden 2011 vært Martha Rubiano Skretteberg. Organisasjonen utgir magasinet CaritasINFO fire ganger per år.

En av de mange styrkene til Caritas globalt, er at organisasjonen er tilstede i veldig mange land. Dersom noe alvorlig skjer, kan de reagere med en gang. Det så man f.eks. etter jordskjelvet i Haiti for noen år siden hvor Caritas var først ute med å sette i gang nødhjelp med en gang etter jordskjelvet.