St. Damian – Søndagsbladet 120519

Kjære menighet,

i år er det 10 år siden min medbror pater Damian de Veuster ble helligkåret av pave Benedikt XVI. Dette skjedde den 11. oktober 2009. Men minnedagen hans er den 10. mai. På den datoen kom han i sin tid til de spedalske på Molokai, en av øyene i Hawaii. Det er altså ikke hans dødsdag hvor han minnes, noe som ville vært det vanlige i Kirken. Den var den 15. april 1889. Men fordi hans ankomst til de spedalske betød at han gav opp det friske livet her, valgte Kirken den 10. mai 1873 som minnedag for denne store helgenen i nestekjærlighet.

Han virket 16 år blant de spedalske og gav seg helt til dem. Han bekymret seg ikke om sin egen helse og delte livet med de syke. Dette førte til at han selv ble spedalsk. Han fikk diagnosen i 1885 og nå kunne han virkelig si «vi spedalske». Han var virkelig blitt en av dem.

Styrken for sitt virke fant han i den hellige eukaristien. Hver morgen tilbrakte han rundt to timer i bønn og stillhet og med messefeiring. Han sa: «Det er hver alterets fot at vi finner styrken i vår isolasjon …» Ordenen har som spiritualitet å tilbe Herren i Det allerhelligste altersakrament. Tilbedelsen går først og fremst ut på å være i stillhet i Herrens nærvær. Det dreier seg om en indre kommunikasjon som er ordløs. Herrens reelle nærvær i Hans hellige legeme er tilbedelsens innhold.

Dette nærværet samt mottagelsen av Den hellige kommunion er en kommunikasjon mellom det menneskevordene ord og personen som mottar Kristi legeme. Det er en utrolig styrke som ligger i denne innlemmelsen av Herren. Det er denne styrken vi finner i Damian.

Restene etter den hellige Daminan ble i 1936 fraktet fra Molokai til Leuven i Belgia hvor han ble begravet i krypten i vår ordens klosterkirke i byen. Damian ble saligkåret i 1995 i Brüssel av St. Johannes Paul II.

For å markere 10-års jubileet for helligkåringen, er jeg i dag med i en stor messe i vår kirke i Leuven. Vi har tatt en buss i går fra vårt hus i Werne i Tyskland. Vi er rundt 30 stykker, både medlemmer av ordenen og legfolk som er assosiert med oss. I går feiret vi en aftenmesse ved hans grav i krypten, mens dagens messe er i selve kirken. I ettermiddag reiser vi tilbake til Werne og morgen har vi igjen er møte i provinsrådet. Jeg kommer tilbake tirsdag ettermiddag.