Jorden – Søndagsbladet 050519

Kjære menighet,

for en ukes tid siden ble jeg ferdig med å lese en bok av David Wallace-Wells. Bokens tittel er «The Uninhabitable Earth. A Story of the Future». Den er utgitt 2019 på Allen Lane forlag. Forfatteren er nestledende redaktør i New York Magazine. I juli 2017 offentliggjorde han et hovedoppslag om hvordan worst-case scenariene ser ut for den globale oppvarmingen. Til nå er det den mest leste artikkel i magasinet og som utløste den mest omfattende debatten de har hatt.

Dette førte til at han bestemte seg for å skrive denne boken. Den består av omfattende beskrivelser av den aktuelle situasjonen. Klimaforandringene er ikke noe som kommer til skje i fremtiden. De skjer nå. Spørsmålet til oss er bare hvor ille vi ønsker at det skal bli ved enten å handle tilstrekkelig eller ikke.

Boken er inndelt i fire hoveddeler: 1. Kaskader, 2. Elementer av kaos, 3. Klima kaleidoskop og 4. Det menneskeskapte prinsipp. Den andre og tredje delen er delt inn i mange kapittel. Hans beskrivelser av de aktuelle tilstander når til slutten av fjoråret og dekker store deler av planeten.

Boken inneholder mange fakta, men er lett å lese. Innholdet er selvfølgelig tungt og bekymringsfullt. Men den gir en meget omfattende og oversikt. Ikke bare over de vitenskapelige erkjennelser, men også over økonomiske konsekvenser og meget annet. Etter min mening er boken leseverdig for å forstå bedre dagens situasjon.

Det han ikke nevner, er at amerikanske klimaforskere advarte den amerikanske presidenten mot en økning av CO2-utslipp allerede i november 1965. Men han tar med at oljeselskapene som visste om dette på tidlig 1970-tall, valgte å spre desinformasjon om de mulige konsekvensene for klimaet. Siden da har de (sammen med kullprodusentene) mottatt globalt sett i sum over en billion dollar (norsk billion) i subsidier. Jeg mener at alt dette må oljeselskapene føre tilbake til samfunnene for å sette fri midler til alternativ energi. Den dag i dag er det mange som har latt seg villede av olje- og kullselskapenes løgner og vil ikke tro på sammenhengen mellom de menneskelige CO2-utslipp og klimaforandringene.

Hvis jeg har forstått dette riktig, tar det nesten 40 år før temperaturen forandres på grunn av utslippet. Denne forsinkelsen betyr at den oppvarmingen vi nå opplever, skyldes utslippene på slutten av 1970-tallet, begynnelsen av 1980-tallet. Når vi samtidig vet at i tiden 1988-2014 ble utslippet av CO2 fordoblet sammenlignet med tiden 1751-1987, er det grunn til å frykte den videre utviklingen. Den beskrives forøvrig godt i David Wallace-Wells bok.

En hovedårsak til forsinkelsen i temperaturstigningen over land, er at det meste av oppvarmingen går i havet. Bare siden 1997 er varmeenergien vi har tilført havene gjennom våre utslipp, blitt fordoblet. Dette kommer til å slå tilbake kraftig i tiårene som kommer.

Forunderlig nok, var det kanskje aldri meningen at menneskene skulle utvinne og brenne kull, olje eller gass. Livet på planeten er til enhver tid helt avhengig av atmosfærens sammensetning av gasser. Ved vår enorme utslipp av CO2, forrykker vi denne balansen og er skyld i de mange ødeleggelser vi ser rundt oss. Dette er sikkert ikke i tråd med Guds vilje for oss. Tør vi forandre vår oppfatning av hva vi kan eller ikke kan i denne verden? Alle nåværende levevesens fremtid på denne planeten er avhengig av vårt svar på et slikt spørsmål.