Ekteskap – Søndagsbladet 200119

Kjære menighet,

i dag hører vi om bryllupet i Kana og i går holdt jeg et innlegg i et seminar for team som arbeider med forberedelsen av par til ekteskapet. Mitt tema hadde med formidling av det moralske i forbindelse med ekteskapet å gjøre. Hvordan hjelpe parene til å få en positiv forståelse av Kirkens lære for ekteskapet.

Jeg tror noe av det viktigste er å forstå at Kirkens lære er først og fremst positiv og beskyttende for mennesket. Den enkelte personen blir satt i sentrum. Læren beskytter og tar vare på personen. Kirkens lære gir en helhetelig forståelse av menneskets eksistens.

Kirkens lære springer ut av en dyp kjærlighet til Gud og mennesket. Slik må man også forstå Guds vilje og Guds bud. De blir ikke gitt for å knekte mennesket, for å bøye det ned. Nei, det springer ut av Guds omsorg for mennesket og Guds ønske om å bidra til at mennesket får et bedre liv når det formes i tråd med Guds plan og vilje. Det er ingen som vet bedre om hva som er best for mennesket enn Gud som har skapt det.

Å gifte seg kirkelig er å etterfølge Kristus på en spesiell måte. Det kristne ekteskapet er bygget på Herrens ekteskap med Kirken, som er Herrens brud. Ekteskapets sakramentalitet peker på denne dype relasjonen og løfter ekteskapet opp mot Gud. Det jordiske ekteskap peker mot det himmelske ekteskap mellom Gud og mennesket i den evige bryllupsfest.