Valg – Søndagsbladet 100618

Kjære menighet,

forrige søndag hadde vi valg til nytt menighetsråd i menigheten. Det ble avgitt til sammen 88 menighetsmedlemmer stemte på kandidatene. Disse fordelte seg slik på de åtte kandidatene til valget:

1. Barbara Kowalska

60

5. Gunnar Markussen

48

2. Alicja Kupiec

57

6. Cao Van Nguyen

46

3. Adam Rebosz

54

7. Erik Morterud

38

4. Bogdan Jozef Szymonek

53

8. Adalbert Buchholz

35

Da menighetsrådet skal ha åtte valgte medlemmer, er alle valgt inn i rådet.  I tillegg kan sognepresten utnevne inntil tre videre medlemmer til menighetsrådet. Det er foreløpig ikke blitt tatt stilling til om det skal gjøres.

På menighetsråds møtet denne uken vil det nye rådet bli konstituert.

Jeg vil gjerne her benytte anledningen til å takke medlemmene som går ut av rådet for deres innsats i årene som er gått. Samtidig vil jeg takke de nye medlemmene som har stilt seg til disposisjon for det nye rådet.

Det er nok ikke så lett å engasjere seg i valget til menighetsråd og i år var nok informasjonen ikke tilstrekkelig i forveien. Men søndagen da det var valg og det ble kunngjort om muligheten til å velge etter messene, er 88 avgitte stemmer lite i forhold til hvor mange som var til messe den søndagen.

Som sogneprest synes jeg menighetsrådet er viktig fordi det gjør det mulig å nettopp få råd på forskjellige områder som berører menighetens liv og virke. Dessuten synes jeg det er viktig å være demokratisk i avgjørelser og dele med rådet det som skjer eller skal skje i menigheten.

Jeg ser frem til videre samarbeid med menighetsrådet og jeg setter pris på alles nærvær og deltagelse.