Nyttårshilsen – Søndagsbladet 311217

Kjære menighet,
i morgen begynner det nye året 2018. Ved overgangen til et nytt år, tenker vi gjerne både bakover og fremover. Ser vi bakover, oppdager vi sikkert både positive og negative ting som har preget året på forskjellige måter. Det er slik det menneskelige livet ofte er. Med årene kan vi dette mer med ro, fordi vi lærer at vi ikke kan styre livet helt som vi ønsker. Det må forbli en åpenhet for det uventede og hvor vi kan spørre oss om vi kan finne Guds spor i det som skjer i vårt liv. Det nye året vil sikkert gi oss muligheter for det. Samtidig er det godt å se det vi kan være takknemlig for i året som er gått, men også se hvor vi kan lære av det som er skjedd. Livet er og forblir en vei mot et mål som er Gud selv. Noe Gud ønsker vi lærer på veien er å slippe taket. Til slutt dreier det seg om den endelige overgivelsen til Gud ved å slippe taket i alt det herværende og gå inn i det som Gud har forberedt for oss.
Vi prester ønsker dere alle et velsignet godt nytt år 2018!