Julegudstjenester i menigheten 2017

Mariakirken: Nyveien 17, 1369 Stabekk

På norsk:

24. desember: 4. adventsøndag           kl. 11.00 høymesse
24. desember: julaften                          kl. 16.00 barnegudstjeneste
24. desember: julenatt                          kl. 23.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                kl. 11.00 høymesse
26. desember: hellige Stefan                kl. 11.00 sangmesse
27. desember: hellige Johannes           kl. 18.30 messe
28. desember: de uskyldige barn         kl. 18.30 aftenmesse
29. desember: (Thomas Becket)          kl. 18.30 messe
30. desember: juleoktaven                   kl. 10.00 messe
31. desember: den hellige familie         kl. 11.00 høymesse
31. desember: nyttårsaften                   se Kristi Freds kirke; Eikeli
01. januar: Guds hellige mor Maria       kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 11.00 høymesse
07. januar: Herrens åpenbaring             kl. 18.00 aftenmesse på Eikeli
08. januar: Herrens dåp                        kl. 18.30 messe

På polsk:

24. desember: 4. adventsøndag            kl. 09.00 messe
24. desember: 4. adventsøndag            kl. 14.00 messe
24. desember: julaften                           kl. 21.00 julenattsmesse
25. desember: første juledag                 kl. 09.00 messe
25. desember: første juledag                 kl. 14.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 09.00 messe
26. desember: hellige Stefan                 kl. 14.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 09.00 messe
31. desember: den hellige familie          kl. 14.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 09.00 messe
01. januar: Guds hellige mor Maria        kl. 14.00 messe
06. januar: Herrens åpenbaring              kl. 18.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 09.00 messe
07. januar: Herrens dåp                       kl. 14.00 messe

Kristi Freds kirke på Eikeli, Veståsen 18, 1362 Hosle

På engelsk:

24. desember: 4. adventsøndag             kl. 09.30 messe
24. desember: julaften                            kl. 15.00 barnemesse (14.30 Christmas carols)
25. desember: første juledag                  ingen messe: se Stabekk
31. desember: den hellige familie           kl. 09.30 messe
31. desember: nyttårsaften                     kl. 18.00 nyttårsgudstjeneste
01. januar: Guds hellige mor Maria        ingen messe: se Stabekk
07. januar: Herrens åpenbaring              kl. 09.30 høymesse