Klimakonferanse – Søndagsbladet 180617

Kjære menighet,

torsdag var jeg i forveien blitt bedt om å representere biskopen ved en kirkelig lederkonferanse for klima og miljø. Konferansen fant sted i Metodistkirken på Grünerløkka. Bakgrunnen er et felles kirkelig samarbeidsprosjekt «Skaperverk og bærekraft» for endring i kirke og samfunn som ble avsluttet i 2016. Selv om prosjektet er avsluttet, er det ønskelig at man fortsetter med et tydelig samarbeid om klima og miljø. Denne lederkonferansen skal være et bidrag til det. Tanken er at samlingen skal bli en årlig møteplass for ledere fra alle de store kirkesamfunn og kristne organisasjoner i Norge. Vi var rundt 20 som var kommet sammen til konferansen.

Konferansen tok ikke så lang tid. Målet var å avslutte arbeidet med en felles uttalelse fra disse ulike kirker og organisasjoner. Men før vi kom til det arbeidet fikk vi bl.a. et interessant innlegg av Henrik Hallgrim Eriksen som var en av Norges forhandlere i Paris da Parisavtalen kom i stand. Han vurderte USA tilbaketrekning ikke som så alvorlig. For det første kan USA ikke forlate avtalen før 5. november 2020, dagen etter neste presidentvalg. Dessuten er det så mange stater og byer i USA som uavhengig av denne beslutningen vil fortsette sitt miljøarbeid. En annen ting er at prisen på kull er gått såpass langt ned at det blir stadig mindre lønnsomt å utvinne kull. Kina har dessuten bestemt seg for en del radikale forandringer som vil gjøre kullmarkedet lite interessant om noen år. Om Kina kommer til å få en lederrolle globalt i klimaspørsmål og andre økologiske utfordringer etter USAs tilbaketrekning, er ennå for tidlig å si.

I en runde snakket vi helt kort om hva hvert enkelt kirkesamfunn gjør. For oss sa jeg at pave Frans’ encyklika «Laudato Si» er et viktig bidrag globalt til debatten og arbeidet. I vårt bispedømme er et første skritt tatt ved at vi undersøker alle våre bygningers tilstand. Det skal utarbeides en plan hva som må gjøres. Jeg håper klimaaspektene tas med i vurderingene.

Jeg er ikke helt klar over i skrivende stund om fellesuttalelsen er offentliggjort, så jeg ønsker ikke å bryte sperrefristen om den ennå består. Men tittelen er oppfordringen «Vern om skaperverket!» De kristne lederne anser klimaendringene som «en av vår tids største moralske utfordringer», noe jeg er helt enig i. De ønsker å oppfordre til en mer bærekraftig livsstil, helt i tråd med det pave Frans også oppfordrer til. Det er nok ikke gått opp for alle at disse problemene er langt mer alvorlig enn alle andre problemer som kunne listes opp. Konsekvensene av at vår livsstil ikke er bærekraftig, er «temperaturøkning, tørke, flom, sult, plastforsøpling, forurensning av vann og luft, redusert artsmangfold og tap av økosystemer». Dette er en brorpart av problemene vi står overfor og det er riktig å påpeke det.

Parisavtalen er et skritt i riktig retning. Personlig skulle jeg ønske at en tilsvarende avtale var kommet for 30 år siden, da den nødvendige kunnskapen allerede forelå. Verden trenger fremover politikere som er villig til å bygge opp langsiktige mål og holde disse tross vekslende partier ved makten. I Norge skal vi velge et nytt Storting til høsten og de kristne lederne ønsker at velgerne tar disse problemstillingene med i betraktningene når de går til valg. Jo flere avgjørelser som tas som går i riktig retning, jo bedre er det. Så må vi forberede oss på mange omstillinger i årene som kommer for vår felles fremtids skyld.