Misjon – Søndagsbladet 231016

Budskap fra Pave Frans til Verdensmisjonssøndagen 2016 (forkortet)

Misjonen, vitnet om barmhjertighet

Kjære brødre og søstre,

det ekstraordinære barmhjertighetens jubileum, som Kirken feirer for tiden, setter … Verdensmisjonssøndagen 2016 i et særlig lys. Det innbyr oss til å betrakte Mission ad gentes som et stort, … åndelig og legemlig barmhjertighetens verk. I praksis er vi alle på denne Verdensmisjonens søndag oppfordret til, som misjonsdisipler til å ”bryte opp”, idet hver enkelt av oss stiller sine egne talenter, sin egen kreativitet, sin egen visdom og erfaring til rådighet, når det handler om å forkynne budskapet om Guds ømhet og medfølelse … Styrken til å følge misjonsbefalingen påtar Kirken seg for dem, som ennå ikke kjenner Evangeliet, fordi den vil, at alle blir frelst, og at alle opplever Guds kjærlighet …

Barmhjertighet fyller Faderens hjerte med inderlig glede, når han møter de menneskelige skapninger. Fra begynnelsen vender han seg kjærlig mot, ikke minst de svakeste, for hans storhet og hans makt åpenbarer seg nettopp i evnen til å sette seg i de minste, de utstøtte, de undertryktes sted (jf. Dtn 4,31; Ps 86,15; 103,8; 111,4). Han er en god, oppmerksom, trofast Gud. … Det i Bibelen anvendte uttrykk for barmhjertighet viser hen til moderskjødet – og dermed til en mors kjærlighet til sine barn … Dette er også et vesentlig aspekt av Guds kjærlighet til sine barn, og i særlig grad til medlemmene av det folk han har skapt, og som han vil la vokse opp og oppdra. Konfrontert med deres svakheter og troløshet er han berørt i sitt innerste og oppfylt av medfølelse (jf . Hos. 11,8). Han er barmhjertig mot alle, hans kjærlighet gjelder alle folkeslag og hans barmhjertighet hersker over alle skapninger (jf. Ps 145,8-9).

Barmhjertigheten finner sin høyeste og mest fullkomne uttrykksform i det Guds ord, som ble menneske … Hvis vi tar Jesus til oss gjennom Evangeliet og sakramentene og følger ham, kan vi bli barmhjertige gjennom Helligåndens virke som Vår himmelske far, idet vi lærer å elske som han elsker oss, og gjøre vårt liv til en uselvisk gave, til et tegn på hans godhet … Kirken er først og fremst fellesskapet mellom mennesker, som lever Kristi barmhjertighet …

Om denne barmhjertige kjærlighet vitner, … mange menn og kvinner av forskjellige alder og opprinnelse. Et talende tegn på den moderlige kjærlighet fra Gud er det anselig voksende nærvær av kvinner i misjonene på like fot med mennenes nærvær. … dreier seg om å fremme harmoni, relasjoner, fred, solidaritet, dialog, samarbeide og broderlighet, både hva angår de mellommenneskelige relasjoner, og i bred forstand på det sosiale og kulturelle område, og i særlig grad i omsorgen for de fattige.

Mange steder begynner evangeliseringen med de pedagogiske aktiviteter, … Således vokser personer opp som er i stand til å forkynne Evangeliet og bringe det dit hvor man ikke forventer dets virkeliggjørelse. Kirken kan betegnes som ”Mor”, også fordi mange en dag vil nå til troen på Kristus. … Vi forkynner den skjønneste og største gave han har gitt oss, sitt liv og sin kjærlighet.

Hvert folkeslag og kulturkrets har rett til å motta frelsens budskap, som er en Guds gave til alle. …

Nettopp i dette hellige år går vi inn til den 90. Verdensmisjonssøndag, som i 1926 ble fremskyndet av det pavelige verk til troens utbredelse og ble bekreftet av pave Pius XI. … dette verk skulle tilkomme alle de gaver, som alle bispedømmer, sogn, ordensfellesskap, kirkelige foreninger og –bevegelser i alle deler av verden kunne samle inn, for å understøtte alle kristne menigheter som har behov for hjelp, og å styrke utbredelsen av Evangeliet til alle jordens områder. …

Fra Vatikanet, i pinsens høytid, mai 2016.