Fransiskushjelpen – Søndagsbladet 301016

Kjære menighet,

i går deltok jeg i egenskap av å være styremedlem ved feiringen av Fransiskushjelpens 60 års jubileum. Feiringen ble holdt i St. Hallvards menighetssal. I august ansatte vi en ny generalsekretær i organisasjonen, Tormod Haavi-Christensen. Han ledet oss gjennom kvelden på en utmerket måte.

Kvelden begynte kl. 17.30 og den første halvtimen i form av en mottagelse, kom over 100 inviterte gjester sammen, de fleste fra Fransiskushjelpen selv. I dag er 238 ansatte og frivillige i organisasjonen. Ved inngangen fikk hver et nummer tilhørende bordet man skulle sitte. Det var en god ordning som muliggjorde møtet med flere interessante personer. Ved mitt bord var det f.eks. tre ledere for sorggrupper og en som arbeider med julepresanger for de trengende.

Deretter åpnet programmet med at den nye generalsekretæren presenterte seg selv. Vi fikk se noen filmsnutter fra forskjellige arbeidsområder til Fransiskushjelpen. En av døtrene til Brita Paus, grunnleggeren av Fransiskushjelpen ble så intervjuet. Til slutt ble denne delen avsluttet med nydelig klavermusikk av Edvard Grieg. Dessverre fikk jeg ikke med meg pianistens navn.

Tiden var så kommet for å spise og det var laget en tapasaktig buffet. Det ble et velsmakende måltid med mulighet for god underholdning ved bordet.

Etter en times tid fulgte så videre program, denne gangen åpnet av St. Hallvard guttenes kor. De sang fire vakre latinske hymner. Deretter kom det en del hilsener og flere videopresentasjoner fra Fransiskushjelpen. Det var tildels gripende fortellinger vi ble delaktige i.

Det hele ble så avrundet med kaffe og kaker. For meg ble dette en verdig markering av en viktig organisasjons virksomhet i Oslo. Den vitner om Den katolske kirkes nestekjærlighet og sosiallære.

Til historien er det kort å fortelle at det hele begynte tidlig på femtitallet ved at tre kvinner i St. Hallvard ønsket å gjøre noe for de trengende i Oslo. De ble særlig støttet av p. Castricum. I 1956 ble så Fransiskushjelpen stiftet med formålet: «å hjelpe trengende og å prøve og aktivisere de troende i nestekjærlighet». Brita Paus ble organisasjonens første leder. Fransiskushjelpen ble styrt fra et bord i menighetslokalet med en telefonledning fra sogneprestens kontor. Alt arbeid ble i startfasen basert på frivillig innsats.

I 1966 flyttet så Fransiskushjelpen til den nye St. Hallvard kirken på Enerhaugen hvor de fikk et eget kontor. Samme år gav man opp prinsippet om at alle hjelpere skulle være trosfeller.

Så i 1971 ble Den første lønnede hjelper ansatt med midler fra Den Norske Frimurerorden. Samme år starter Fransiskushjelpen med julaftenarrangement og gaver til trengende. Etter sterkt press fra Fransiskushjelpen ved Brita Paus ble det i 1973 fattet vedtak i kommunen om å opprette en Nødhjelp (senere Pleietjenesten) for akutt syke når sykehusplass ikke kunne skaffes. Nødhjelpen bestod av betalte medarbeidere, fra Fransiskushjelpen, Falken Redningskorps og Oslo Legevakt. Fransiskushjelpen bestod nå av 2 enheter, den opprinnelige Besøkshjelpen og Nødhjelpen.

I 1977 begynner omsorgen for alvorlig syke og døende. Pleietjenesten etableres 1. oktober ved at Nødhjelpens oppgaver utvides med omsorg for alvorlig syke og døende, såkalt palliativ behandling. Fransiskushjelpen regnes i dag som pioner i palliativ behandling i Norge. I 1983 omdannes Fransiskushjelpen til en stiftelse. Tre år senere, i 1986, opprettes Sorgtjenesten sammen med Kirkens bymisjon. Den er i dag Norges største sorgtjeneste med ca. 25 sorggrupper i aktivitet til enhver tid. I 1988 roser kong Olav Fransiskushjelpen i sin nyttårstale.

I 1993 går så Brita Paus av som leder og Fransiskushjelpen flytter inn i nye lokaler. Ellen Lyng blir ny leder frem til 2000 da Britta Hjertaas overtok. Fransiskushjelpen ble utvidet med Gatetjenesten som senere utviklet seg til å bli til Sykepleie på hjul, et skadereduserende tilbud til rusmiddelavhengige og mennesker i prostitusjonsmiljøet. I 2010 ble Familiehjelperen startet som et prosjekt for å hjelpe barnefamilier hvor en av omsorgspersonene er alvorlig syk. Hjertaas gikk av i 2013 og ble etterfulgt av Øyunn Granerud som ledet Fransiskushjelpen frem til 2016.