P. Rory 50 år prest – Søndagsbladet 030416

Kjære menighet,

torsdag feiret vi p. Rory Mulligans 50-års jubileum som prest. Han holdt messen kl. 18.00 i St. Joseph i Oslo og holdt en fin preken om sitt kall og prestelige liv. Vi var ti prester som koncelebrerte. Mange legfolk var også kommet.

Mottagelsen i menighetssalen i Akersveien etter messen ble meget hyggelig med gode taler og god bevertning. Mange fant veien dit og det ble mange gode gjensyn. Det vanket også en del fine gaver til jubilanten.

P. Rory var kapellan og ungdomsprest i vår menighet gjennom ti år, fra 1970 – 1979. Årene faller sammen med min egen ungdomstid som varte her til jeg tok artium i 1977. Ungdommen var heldig den gangen som hadde en egen ungdomsprest i menigheten. Men det er selvfølgelig vanskelig å sammenligne livet for 40 år siden med nåtiden. Det er så meget som har forandret seg på mange måter.

Av en eller annen grunn har jeg tatt vare på en perm med «alle» papirer fra 1972 – 1977. Som en gave laget jeg et hefte med et utvalg av dette som hadde med p. Rory og gjøre. Flere ganger var han leirprest på leirer eller helger hvor mange andre og jeg deltok. Han fikk noen kopier av deltagerlister og tegninger han har gjort. Videre la jeg med kopier fra ungdomsprogrammet i menigheten som ble sendt hjem til de enkelte. Når man hvilket manuelt arbeid det var å lage disse i tiden før PCen var oppfunnet, vekker det nostalgiske minner. Vi hadde Letraset med bokstaver som vi overførte til papiret for å lage overskrifter, bokstav for bokstav … gjennom forskjellige Letraset var det mulig å få forskjellige typer i overskriftene. Vanlig tekst ble skrevet med skrivemaskin.

En morsom anekdote er fra et møte i ungdomsrådet den 2. juni 1976 hvor følgende kommentar står etter at referatet fra det foregående møte var opplest: «Vedtak om røykeforbud under møtene ikke vedtatt» … ja, det var virkelig en annen tid enn i dag.

Ser man på de nevnte programarkene ser man mange av aktivitetene som var den gangen: Samtalegruppe, dramagruppe, diskotek, ungdomsmesse, operasjon ved, helgeturer og leirer. Med forskjellig tilbud for forskjellige aldersgrupper.

Jeg håper p. Rory har glede av disse gjensynene med en svunnen tid. Takket være ham var så meget mulig den gangen og jeg tror det er mange som tenker med glede og takknemlighet tilbake på den tiden.