Tidsreiser – Søndagsbladet 130316

Kjære menighet,

jeg har nylig lest meg gjennom en serie med bøker som heter The Chronos Files. Disse er etter det jeg vet bare utgitt som Amazon Kindle-versjoner. Forfatteren heter Rysa Walker. Denne serien er en science fiction serie, noe jeg synes er greit å lese når jeg er på reise. Jeg har Kindle appen i telefonen og leser bøkene på den. Bokserien tilhører en ny type litteratur hvor forfatteren via internett har kontakt med leseren og hvor tanker og idéer utveksles. Det er en smart måte å holde bedre kontroll over innholdet i bøkene.

Denne serien består av tre bind og tre noveller. Mens handlingen går gjennom de tre bindene og følger hovedpersonen i jeg-form, behandler novellene andre personligheters liv i serien. Det er en interessant måte å kunne utvide fortellingen på. Men gjennom internettfellesskapet har andre tatt for seg å skrive andre bøker basert på innhold de finner i de tre hovedbindene. Det en en måte å lage litteratur på som er brukt i flere sammenhenger som for eksempel rundt Hugh Howeys silo-fortellinger. Lesere av slike serier oppdager muligheter for å skrive nye fortellinger utifra forgreninger som er mulige i hovedfortellingen. Om de er like gode som originalserien, er et annet spørsmål. Det er noe jeg ikke har testet ut.

Det er ikke lett å skulle fortelle så meget fra Chronos serien, til det er innholdet alt for innholdsrikt. Men i hovedtrekk går det ut på at en gang i fremtiden, mot slutten av det 24. århundret, kan enkelte få personer reise i tiden med spesielle Chronos nøkler dersom de har det såkalte Chronos genet. Så det er atter en gang en serie med tidsreising. Men det som er anderledes er at disse tidsreisende fra fremtiden drar bakover i tiden for å forske på historiske hendelser for å forstå sin fremtidige samtid. Av og til skjer det ting som gjør at de strander i historien og ikke kommer hjem igjen. Dette kan påvirke det historiske forløpet.

Mest dramatisk viser det seg å bli når en av disse legger opp til virkelig å forandre på historiens løp da han er misfornøyd med menneskenes utvikling. Han går et godt stykke bakover i tiden for å skape en ny religion for å kontrollere menneskene. Senere kommer han på idéen å utrydde deler av menneskeheten for å komme de økologiske problemene til livs. Det spesielle med serien er at personene vi følger stadig vekk opplever tidsskifter fordi ting i fortiden forandres. Dette fører til og med at enkelte plutselig forsvinner, mens andre kan eksistere både to og tre ganger, gjerne med forskjellige alder. Enkelte får problemer med dobbelte minner om ting som har skjedd og ikke skjedd. Allerede dette åpner for interessante muligheter i fortellingen.

Fortellingens jeg-person, Kate, drar bakover og fremover i tiden ved hjelp av disse nøklene for å forhindre planene å utslette deler av menneskeheten. Det blir meget frem og tilbake, men fortellingen lar seg følge. Vi kommer også helt frem til fremtiden hvor disse menneskene kommer fra. Da vi også vandrer tilbake til 1800-tallet, spenner handlingen over rundt 500 år.

Som alltid når det gjelder tanker rundt tidsreiser, er det logiske spørsmål som må stilles. Det er greit at forandringer i fortiden fører til en forandret samtid. Men kan en person eksistere mer enn en gang i tiden? Kan man dobles eller triples? Det har jeg vanskelig for å forstå skal være mulig. Spesielt å skulle møte en av de andre av seg selv. Noe å spekulere over …