Fasteaksjon – Søndagsbladet 070216

Fasteaksjonen 2016: Utdanning i krise og konflikt

Mer enn halvparten av de 58 millioner barna som i dag ikke går på skole kommer fra områder med høy grad av vold og konflikt. Uten utdanning av barn i kriser, risikerer man å miste en hel generasjon.

Av Ingrid Finess Evensmo, Caritas Norge

Skolegang er viktig for barns personlige utvikling og for deres fysiske og psykiske helse. I en krise- eller fluktsituasjon er barnas behov for en følelse av normalitet i hverdagen ekstra viktig. Undervisning, lek og psykososial oppfølging kan gi dem en følelse av relativ stabilitet og trygghet midt i krisen.

En skole beskyttet fra vold

Det internasjonale samfunnet og FNs tusenårsmål har sikret mange flere barn skolegang de siste 15 årene. Men jobben med å nå de mest sårbare barna gjenstår. Jenter og barn med funksjonshemninger faller ofte utenfor, sammen med dem som befinner seg i krise- og konfliktområder. 37 millioner barn i denne situasjonen går i dag ikke på skole, for eksempel fordi skolen og læremidlene er ødelagte eller fjernet, fordi de er på flukt, eller fordi skolen ikke lenger er et trygt sted å være. Caritas Norge mener den internasjonale innsatsen fremover bør handle om å gi disse barna en god skole der de er beskyttet fra vold.

Utdanningssituasjonen er i dag prekær i en rekke av landene der Caritas Norge arbeider. I DR Kongo går en av fire barn ikke på skolen. Militære grupper og internt fordrevne bruker skoler som tilholdssted. I Colombia har femti år med væpnet konflikt frarøvet millioner av barn og unge retten til utdanning. I Mellom-Amerika er barn og unges hverdag preget av skuddvekslinger utenfor skoleportene og av gjenger som kommer inn i klasserommene og terroriserer lærere og elever. De kriminelle gjengene kontrollerer ulike områder, og ungdommene risikerer å bli skutt på vei til skolen hvis de må bevege seg fra et område til et annet

Tre millioner syriske barn uten skole

I 2012 var det 3600 dokumenterte angrep på skoler i verden. Mer enn sytti prosent av disse fant sted i Syria. I dag står nesten tre millioner syriske barn inne i Syria og i nabolandene utenfor skolesystemet. Ved å gå på skolen, ville sjansene deres for å klare å fortsette skolegangen når de en gang flytter hjem igjen økt. Barna som ikke får gå på skole derimot, kan vanskelig bidra aktivt i samfunnets gjenoppbygging den dagen de vender hjem.