Søndagsbladet 291115

Kjære menighet, 

årets Adventsaksjon har som tema «Retten til deltakelse». Prosjektlandet er Honduras.

I 2013 startet Caritas Norge et prosjekt som støtter over 25 000 personer i de 41 fattigste kommunene i Honduras. Formålet med prosjektet er å sikre at folks rettigheter ivaretas og at de får evnen til å delta i demokratisk prosesser. Vi ønsker å gjøre de bedre rustet til å forsvare og fremme menneskerettigheter, og til å verne naturressurser. De utvalgte kommunene er også de mest sårbare for naturkatastrofer og klimaendringer.

De statlige institusjonene er svake i Honduras, korrupsjonsnivået er høyt og folk blir behandlet forskjellig avhengig av hvor mye penger eller innflytelse de har. Oppmerksomheten i prosjektet er derfor rettet mot kommunene med deres politikere og institusjoner, da korrupsjon er et av de største hindrene for positiv utvikling. Landets økonomiske situasjon fører til økt fattigdom, arbeidsløshet og kriminalitet.

Mye av årsaken til fattigdom og manglende utvikling skyldes fravær av et deltakende, fungerende demokrati og omfattende korrupsjon på lokalt og nasjonalt nivå. Folk opplever at penger som er satt av til utvikling ikke kommer frem, at kvinner ikke får delta i politiske avgjørelser og at mange utsettes for vold. Dessuten frarøves folk i landsbyene retten til jord og vann som følge av lokale politikeres korrupsjon.

Retten til vann

I flere landsbyer har politikere godkjent at landsbyens vannkilde ødelegges ved at de tar avgjørelse som påvirker folks hverdagsliv og tilgang til vann. Dette kan skje ved at vannet legges i rør og føres til et privat kraftverk, eller at skogen i området hogges og vannkilden tørker ut. Gjennom prosjektets demokrati- og menneskerettighetsopplæring har folk i flere kommuner lært at de skal bli hørt i slike saker. Deres protester har ført til at de har fått stoppet private selskaper fra å overta retten til deres vann.

Sammen med Kirken i Honduras jobber Caritas med å endre situasjonen ved å styrke befolkningens deltakelse og kunnskap om å bygge et deltakende demokrati på lokalt og nasjonalt plan, basert på den katolske Kirkens sosiallære og menneskerettighetene. Ved å styrke folks evne til å organisere seg politisk bidrar vi til å redusere brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Dette innebærer   ved at kjenner til sine rettigheter og gjøres i stand til å kjempe for de.

Demokrati- og menneskerettighetsskole

Et eksempel på hvordan Kirken arbeider med demokrati og menneskerettigheter finner man i bispedømmet Santa Rose de Copán. Her er det opprettet en demokrati- og menneskerettighetsskole for alle de 43 menighetene i bispedømmet. Kvinner og menn fra menighetene gis opplæring som de bringer tilbake til menighetene, og her læres flere personer opp slik at de igjen kan dele kunnskapen med lokalsamfunnene. Bispedømmene tar også i bruk lokalradio for å formidle kunnskapen.

Myndighetene må stå til ansvar

Prosjektet bidrar til at folk blir oppmerksomme på sine rettigheter og at de engasjerer seg i lokalsamfunnene. De sprer så denne kunnskapen og sammen legger de press på myndighetene for å de tjenestene de har krav på, som helsehjelp og utdanning. Gjennom dette kan de bidra til å redusere fattigdom der de bor.

For Caritas er det viktig å ikke bygge strukturer eller å etablere organisasjoner som konkurrerer med myndighetene. Målet er ikke å kjempe for lokalbefolkningens rettigheter for dem, men å gjøre dem i stand til å ta kampen selv. Av samme årsak er det heller ikke et mål å bygge brønner for å sikre lokalbefolkningen tilgang til vann, men å få myndighetene til å innse at det er deres ansvar.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s