Søndagsbladet 220215

Fasteaksjonen 2015

Klimaendringer – vår tids største utfordring

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia i Caritas Norge.

Klima er igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avskoging viser allerede den ødeleggende effekten av den katastrofen vi er vitne til, sa pave Frans til nettavisen the Observer nylig.

Jordens klima påvirkes av mange kompliserte prosesser og kan ikke uten videre reduseres til enkelte værfenomener. Men forskning som nå ledes av FNs klimapanel har over flere tiår kunnet vise til en trend med gradvis oppvarming av temperaturen på jorda, som gir seg utslag i ulike klimaendringer rundt omkring på kloden. Det vitenskapelige grunnlaget for å kunne hevde at det er menneskelig påvirkning gjennom utslipp av klimagasser, eller drivhusgasser, som har er skyld i denne utviklingen regnes nå som sikkert. Denne kjensgjerningen har imidlertid ennå ikke ledet til nødvendige gjennombrudd i de internasjonale klimaforhandlingene mellom verdens stater. Formålet med forhandlingene er å forhindre farlige klimaendringer truer økosystemer, dyr og mennesker. Pave Frans mener det er svært viktig å ta vare på skaperverket.

Mennesker kan iblant tilgi, men naturen gjør det aldri. Om vi ikke tar vare på miljøet finnes det ingen annen utvei.

Paven vil komme med flere initiativ i 2015 for å overbevise verdens politiske ledere om at de må strekke seg lenger for å bekjempe klimaendringene. I januar besøkte paven den filippinske byen Tacloban, som ble rasert av tyfonen Haiyan i 2012. Etter besøket vil han sende ut en encyklika som tar for seg problemene knyttet til klimaendringene. Caritas-nettverket har gitt humanitær bistand og bidratt til gjenoppbygging av flere filippinske byer etter tyfonen. Det er et tydelig eksempel på hvordan Caritas’ arbeid imøtekommer utfordringene knyttet til klimaendringer. Et annet eksempel er flommen som rammet Sri Lanka over jul og nyttår. Også her var Caritas-nettverket raskt til stede med hjelp. Matvaresikkerhet er en av Caritas Norges hovedsatsningsområder og et felt som er spesielt utsatt for effektene av ulike typer klimaendringer. Det er de mest fattige av oss som blir hardest rammet av klimaendringene. Hyppigere og kraftigere værfenomen fører til tap av liv, sult, og tapt livsgrunnlag i Sør. Derfor er klima et viktig tema for Caritas i 2015 og vil fortsette å være det i årene som kommer.

Les mer om Fasteaksjonen 2015 «Skaperverket: Vår gave –  vårt ansvar»! på http://www.caritas.no

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s