Søndagsbladet 071214

Kjære menighet,

Som de fleste vil ha merket, er  offentlighetens søkelys i det siste rettet mot registreringsrutinene i vårt bispedømme, da det dessverre har forekommet en del feilregistreringer. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etter dialog med bispedømmet pålagt oss å slette alle som er registrert i perioden 2010–2014 og som «åpenbart ikke har meldt seg inn». I praksis innebærer dette et krav om at vi må ha dokumentasjon for at vedkommende har ønsket eller nå fortsatt ønsker å være medlem. Dette har store konsekvenser for oss.

Jeg frykter og beklager sterkt at de feil som er skjedd og den medieoppmerksomheten de har fått, oppleves som en belastning for alle våre troende.

Hva har skjedd?

Bakgrunnen for Fylkesmannens reaksjon er todelt. For det første har det havnet personer i vårt register som ikke er katolikker. Noen av disse har stått frem i offentligheten fordi de opplever seg krenket. Det har jeg stor forståelse for og vil beklage på det sterkeste. Det har aldri vært vår hensikt å registrere ikke-katolikker, og vi har umiddelbart slettet feilregistrerte i de tilfeller vi er blitt gjort oppmerksomme på dem.

I tillegg til at det har havnet personer i vårt register som ikke er katolikker, slår Fylkesmannen fast at vi ikke uten videre har anledning til å regne katolikker døpt i utlandet og bosatt i Norge, for «våre». De må altså selv aktivt ønske å bli registrert.

Forutsatt at man positivt vet at en person er medlem av Den katolske kirke fra et annet land, er det ikke gitt at det bør være slik at disse personene aktivt skal måtte «bekrefte» sitt ønske om å være medlem kun fordi de flytter til Norge. Jeg tar imidlertid til etterretning at Fylkesmannen har inntatt et noe annet standpunkt. Det betyr at vi har et stort opprydningsarbeid foran oss, og jeg må be både bispedømmets stab og menigheter om bistand og samarbeid.

Hva skjer nå fra bispedømmets side?

Årsakene til at registrering av katolikker i Norge er viktig, er flere. For det første er registrering vårt viktigste arbeidsverktøy for kontakt med medlemmer. Slik kan vi for eksempel invitere barn til katekese og førstekommunion, og vi får blant annet via St. Olav og menighetsblader informert våre troende om hva vi kan tilby dem av pastorale og liturgiske tjenester. Dessuten har registrering viktige økonomiske implikasjoner for Kirken, siden det utløser et for oss helt nødvendig statstilskudd. Får vi færre registrerte katolikker, får vi mindre tilskudd fra stat og kommune og vil altså stå meget svakere i vårt arbeid. I den periode vi er inne i med eksplosiv vekst og svært mange pastorale utfordringer, vil et avkortet tilskudd kunne få store konsekvenser for vårt arbeid og evne til å betjene våre troende.

Medlemslistene for 2015 skal være innlevert myndighetene senest 1. mars 2015. Innen den tid bør vi ha skaffet all den dokumentasjon vi trenger for å kunne bekrefte – overfor Fylkesmannen og samfunnet for øvrig – at våre medlemslister ikke inneholder personer som åpenbart ikke har meldt seg inn.

Deler av bispedømmets stab vil på ulikt vis måtte være involvert i opprydningsarbeidet. Jeg må derfor be om forståelse for at andre oppgaver i en periode vil måtte nedprioriteres.

Med vennlig hilsen biskop Bernt Eidsvig

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s