Søndagsbladet 091114

Kjære troende,

det er med stor glede at Kirken i Norge i år kan feire Caritas Norges 50-årsjubileum. Nestekjærlighet og særlig omsorg for de fattige og marginaliserte er en sentral del av den kristne tro og Kirkens liv. For å kunne leve opp til det kristne kall er det avgjørende at Kirken og alle troende aktivt engasjerer seg i arbeidet med å redusere lidelse og nød.

Det var for å leve opp til vårt kall som troende at Kirken opprettet Caritas Norge i 1964. Gjennom de siste 50 år har Caritas Norge, godt støttet av de troendes gaver og engasjement, arbeidet aktivt for de svakeste i samfunnet, både her hjemme og ute i verden.

Det er gledelig at Caritas Norge i dag er en betydelig aktør som gjennom sitt arbeid når ut til utallige mennesker med hjelp og støtte. Arbeidet kan ofte være krevende og behovene mange. Uten god støtte fra de troende ville Caritas’ arbeid vært umulig. Derfor anbefaler vi alle troende å støtte opp om Caritas’ arbeid.

Vi må aldri undervurdere bønnens kraft og vi oppfordrer dere alle til å ta Caritas med i deres bønner. For å kunne hjelpe de trengende er Caritas også avhengig av de troendes gavmildhet. Det er derfor viktig at vi alle etter evne støtter opp om arbeidet også økonomisk. Å gi av det vi selv har fått er en god påminnelse om at vi er satt til å forvalte jordens rikdom til beste for alle mennesker.

Lidelse og nød finnes også i Norge. Derfor oppfordrer vi alle menigheter til å slutte opp om Caritas’ arbeid også gjennom aktiviteter for mennesker som møter vanskeligheter i våre egne lokalmiljøer. Dette vil styrke menighetene, Caritas og hele Kirken.

I forbindelse med Caritas Norges 50-årsjubileum vil organisasjonen arrangere flere aktiviteter i Oslo den 11. og 12. november. Det vil blant annet bli feiret en festmesse i st. Olav domkirke den 11. november kl. 16:30 og vi håper mange vil finne anledning til å delta i feiringen. Caritas vil også arrangere flere seminarer og en god måte å vise sin støtte til organisasjonen er å slutte opp om disse. Mer informasjon om jubileumsmarkeringen er tilgjengelig på Caritas nettsider. Vi takker alle troende for deres støtte til Caritas, vi takker organisasjonen for det arbeidet som er gjort de siste 50 år, og ber om at arbeidet må være fruktbart også i fremtiden.

+ Bernt Eidsvig                                           + Berislav Grgić

Biskop av Oslo og Trondheim                  Biskop av Tromsø

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s