Søndagsbladet 030814

Kjære menighet,

jeg skriver igjen noe om Villa Maria. Vi holder nå på å innrede bygget. Men det viste seg at selv om det var godt gjort at bygget ble ferdig i den planlagte tiden, så var ikke akkurat ferien den beste tiden for å få ordnet andre ting på. Først i uken som gikk fikk jeg endelig mulighet til å få en befaring for kjøp og montering av gardiner. Det tar så tre uker å få dem laget. Selvfølgelig var fabrikkene stengt i ferien hvilket jo er rimelig.

Samtidig har jeg fått satt i gang arbeidet med å få installert internett. Det er ikke så lett som man tror, da det dreier seg om et større anlegg og det kreves innkjøp av en del utstyr for å få det til å gå. Heldigvis har bispedømmet en kyndig mann som hjelper med dette. Det er Paul Marić fra eiendomsavdelingen som har tidligere arbeidet en del år som driftsteknikker innen IT. Det er kjekt å finne kompetanse innenfor kirken.

Det er blitt  noen turer til IKEA for å kjøpe inn en del møbler. Møblene blir fine når man har fått svettet seg ut over byggingen. Enkelte møbler har så mange deler at det tar timer å få dem sammen. Heldigvis har jeg fått hjelp både av Helene de Mora og Adalbert Bloch ved siden av min egen innsats. Men for salen og grupperommene vurderer vi en helt annen type møbelinnkjøp.

I forbindelse med at Villa Maria har fått et helt nytt nøkkelsystem, har vi skiftet låsene i kirken og det gamle foreningslokalet for å få dem inn i det samme systemet. Senere vil den gamle prestegården også blitt tatt inn i systemet.

I uken som gikk var noen av firmaene tilbake igjen. Det mest iøynefallende er vel at brakkene og containerne er forsvunnet. Bortsett fra en avfallscontainer som hentes i morgen, mandag, er nå parkeringsplassen til vår diposisjon igjen. På bygget er nå kuppelene til overlyset på takene kommet og blitt montert. De er fine og klare og gir godt lys på innsiden. Alle lampene i korridorene fikk deksel slik at de ikke blender. Noen av bevegelsesfølerne måtte etterjusteres. Ute blir skadene etter arbeidet utbedret med mer jord og gress blir sådd. Dette arbeidet avsluttes  i morgen.

Ved inngang har vi satt opp et lite skilt som viser at ombygningen er blitt støttet av Bonifatiuswerk. De har vært sjenerøse og jeg synes det er riktig at vi viser vår takknemlighet på denne måten.

Det eneste som ser ut til å mangle nå fra selve ombygningen er den utvendige trappen opp til andre etasje. Den skal komme den 25. august og monteres etter det. Den 29. vil det så bli en sluttbefaring av uteanlegget. Deretter blir det sluttoppgjør og de siste fakturaer å betale.