Søndagsbladet 230314

Kjære menighet,

i disse dager er Asker og Bærum katolske menighet 85 år gammel. Det er kanskje ikke et spesielt jubileum, men det er riktig å minne om at menigheten blir så gammel den 1. april.

I et brev til St. Olav menighet i Oslo, datert den 25. Mars 1929, skriver den apostoliske administrator, Olav Offerdahl, at fra ”1. April d.å. vil Jesu Hjerte-kapellet paa Stabekk bli omdannet til sognekirke, idet herredene Østre og Vestre Bærum samt Asker utskilles fra St. Olav kirkes sogneomraade for aa danne et eget sogn”. Han begrunner det med at ”de i nevnte herreder boende katolikker derved oppnaar en mer regelmessig sjelepleie og kan dannes til større menighetsbevisthet.” (Et herred er en kommune).

Dagen etter melder Offerdahl dette til Fylkesmannen i Akershus, Oslo. Han skriver at menigheten skal ha navnet ”Jesu Hjertemenigheten” og han har utnevnt pater Bernard Dülmer SCJ som sogneprest i menigheten. (En takk til Ulf Hatle i bispedømmets arkiv for historisk dokumentasjon).

Eiendommen i Nyveien på Stabekk ble kjøpt i 1923. I villaen på tomten ble det innredet et kapell, mens resten av huset skulle brukes av St. Franciskus Xaverius-søstrene til ambulant sykepleie. På samme tomt stod det en atelierbygning (dagens prestegård?) som ble innredet til prestebolig og en liten sal for menigheten. Biskop Smit ønsket ordensprester til menigheten og på våren i 1924 kom pater Herman Staepel fra Jesu-Hjerte-prestenes kongregasjon.

Men det tok tid å ominnrede eiendommen og først den 12. september 1926 ble den nye ”misjonstasjonen” vigslet og opprettet. Pater Staepel ble til den 8. januar 1928. Etter ham kom så pater Dülmer til Stabekk. (De to siste avsnitt fra Kjelstrup, Norvegia Catholica, Oslo 1942, s. 269)

Det hører med til historien at Jesu-Hjerte kongregasjonen forlot Norge i 1931 og etter en kort tid med pastor Hugo van der Vlugt som sogneprest, overtok maristpatrene ansvaret for menigheten høsten 1932 (Kjelstrup s. 271) som de har hatt helt frem til september 2013.

Så etter Jesu-Hjerteprester og Maristprester, er det nå prester fra Kongregasjonen av Jesu og Maria Helligste Hjerter (sscc) som skal betjene menigheten.

Vi takker Gud for menighetens første 85 år og ber om Hans velsignelse for oss alle for de videre år og den videre vei.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s