Pinsehilsen

Ti dager etter Kristi Himmelfart, feires pinsefesten som avslutter påsketiden. I femti dager har vi gledet oss på en særskilt måte over den oppstandene Herre og Kirkens første tid. Kirken mottok Den hellige Ånd pinsedag og med det er Kirken og Kristus spesielt forbundet. Ved Den hellige Ånd lever Kirken og hun kan møte det troende folk gjennom sakramentene. Kirken samler Guds folk og fører det hjem til Faderens hus. Der vil det få se Guds hellige Treenighet i sin fylde og øyne og hjerter vil åpnes for den uutømmelige kjærlighets kilde Gud er. En kilde som fyller Kirken gjennom Den hellige Ånd.

I dåpen har vi troende mottatt Den hellige Ånd. Dåpen gjør oss til Guds barn og Jesu Kristi brødre og søstre. Gjennom Den hellige Ånds liv i oss tas vi inn i Guds pulserende nærvær og rom. Ånden fornyer og styrker, Ånden leder og fører, Ånden ber og priser. I Den hellige Ånd takker vi Gud for vår eksistens, for livets gave.

Pinsen gleder vi oss over de mange ungdom som mottar Den hellige Ånds gave i fermingens sakrament og ber om at de må forbli trofaste mot Gud i sin tro og finne glede ved å tilhøre Kirken.

Jeg ønsker alle en velsignet pinsehøytid!