Kardinal John Patrick Foley er død

I går døde den emeritterte stormesteren i Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem, kardinal John Patrick Foley. Han ble dessverre alvorlig syk i de senere årene av livet. Han ble 76 år gammel.

Det er med glede og takknemlighet jeg tenker tilbake på hans besøk hos oss i Oslo i begynnelsen av desember 2009. Han var hos oss fra torsdag til mandag, et besøk vi satte stor pris på. Vi hadde et åpent seminar med hans deltagelse på Menighetsfakultetet fredagen og han var med oss samme aften under vigilen til investituren. Lørdag var så investituren med fire norske kandidater. Søndag holdt han høymessen i St. Olav og etterpå gikk han med i kirkekaffen og hilste på katolikkene fra mange land. Han kunne hilse de fleste på deres eget språk, noe som ble uforglemmelig.

Jeg møtte ham for siste gang i fjor sommer. Selv om vi er en liten gruppe i Norge, var han alltid levende interessert i oss. Dette uttrykte han i et brev jeg mottok bare for noen få uker siden.

Pave Benedikt XVI har sendt det følgende telegrammet til erkebiskopen av Philadelphia hvor kardinal Foley tilbrakte sin siste tid:

To the most reverend Charles Chaput
Archbishop of Philadelphia

Having learned with sadness of the death of Cardinal John Patrick Foley, Grand master emeritus of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, i offer you my heartfelt condolences. As I recall with gratitude the late Cardinal’s years of priestly ministry in his beloved archdiocese of Philadephia, his distinguished service to the Holy see as president of the Pontifical council for Social communications, and most recently his labors on behalf of the christian communities of the Holy land, I willingly join you in commending his noble soul to God, the Father of all mercies. I also pray that his lifelong commitment to the Church’s presence in the media will inspire others to take up this apostolate so essential to the proclamation of the gospel and the progress of the new evangelization. To all who mourn Cardinal Foley in the hope of the resurrection, I cordially impart my apostolic blessing as a pledge of consolation and peace in our lord Jesus Christ.

Benedictus Pp. XVI

Jeg lyser fred over Kardinal John Patrick Foleys minne. R.I.P.