Oppdateringer fotoblogg

I tiden fremover håper jeg å kunne bruke noe av fritiden til å fortsette oppdateringene av fotobloggen. Foreløbig har jeg gått gjennom artiklene og tildels aktualisert og oppdatert dem. Nettsiden skal være internasjonalt tilgjengelig, derfor er disse skrevet på engelsk. Den oppmerksomme bruker vil se at det etterhvert er dukket opp en del franske oversettelser. Dette får hjelp til fra utlandet. Klarer jeg det, skal jeg også få til flere språk.

De to mest interessante artiklene generelt sett, burde være en med noen tanker jeg har skrevet om kunst: Tanker om kunst og en om hvordan jeg arbeider med fotoprogrammet: Adobe Lightroom. Denne gir et innblikk i min arbeidsmåte.

Dessuten har jeg bestemt meg for å presentere nye foto i et eget galleri: New Work, før jeg legger bildene på den plassen de skal ha på nettsiden. Slik ønsker jeg å gjøre det lettere for de besøkende å finne nye verk.