Steve Jobs er død

Det var vedmodig å høre i morges at Steve Jobs er død. Han var født fire år før meg. Det er fascinernende å se hva han oppnådde på sitt livs vei. Han var et geni med sine produkter. Om ikke alt var funnet på i Applehuset, visste Apple å gjøre nye muligheter til ønskede produkter. Men uansett vil Jobs bli husket som et geni.

Min egen computertid går tilbake til NTH i 1978 hvor vi lærte Fortran programmering på Nord 10 maskiner. Et par år senere på Marinteknisk senter, ble NTHs Univac brukt meget. Mens jeg var det ble Digitals Vax 780 installert og jeg arbeidet meget med dem.

Jeg husker godt PCens første tid og Apples rolle på et tidlig tidspunkt. Hvor gjerne ville jeg hatt en Macintosh da den så verdens lys. Men det skulle ta mange år før jeg kjøpte en Apple, men jeg har ikke angret på skiftet fra PC til Apple. Det har gjort arbeidet med computer lettere og mer gledelig.