Preken: Takk til frivillige i menigheten

I dag skulle jeg holdt en takksigelsesmesse for de mange frivillige som er engasjert i St. Olav menighet. Da jeg er sykemeldt, holdt kapellanen messen og leste prekenen jeg ville ha holdt:

Kristus bringer noe helt nytt til vår verden. Gud vil dele sitt evige liv med menneskene og Sønnen åpner seg som næring for det evige livet. I eukaristien spiser vi hans legeme og drikker hans blod og vi får det evige livet i oss. Det forvandler oss på en måte som overgår vår fatteevne, men som vi tar imot som en utrolig verdifull gave. Faktisk er eukaristien mer verdifull enn alt annet vi kan motta på denne jorden, fordi kun den gir evig liv.

Kirken er det sted vi mottar eukaristien og på en måte kan vi si at Kirkens viktigste misjon er eukaristien, å gjøre eukaristien tilgjengelig for de troende. Det er kjernen i Kirkens liv. Men for at denne kjernen skal være levende og bære frukt, har vi menighetslivet i Kirken.

Når vi idag feirer eukaristi sammen for å takke de mange som gjør en frivillig innsats i menigheten, er vi samlet rundt nettopp Kirkens sentrum og kjerne, Kristi legeme og blod. All vår innsats næres her og all vår innsats skal føre hit. Styrket med Herrens legeme og blod sender han oss ut i verden for å vitne om ham og det vi lever i menigheten. Et liv som har Herrens som sentrum og hans bud om kjærligheten; at vi skal elske Gud, vår neste og oss selv.

Derfor takker vi i dag alle som viser sin kjærlighet gjennom innsatsen i og for menigheten, fra den minste til den største tjeneste. Det er godt at så mange stiller opp og er villige til å gjøre en innsats på de mange ulike områder menighetens liv består av. Vi er en rik menighet med mennesker fra mange land og folk. Det er nok få steder hvor vi kan møte så mange spennende mennesker som her. Måtte det bringe dere nåde og glede i Herren.