Det gode liv

I en ny pamflett blir en imam, en rabbiner og jeg intervjuet om «det gode liv«. Pamfletten er gitt av Bård Flaaten og Nicolai Strøm-Olsen i et nytt forlag som heter «Frekk forlag«. Den selges blant annet over internett eller Narvesen. Så vidt jeg vet foreligger den nå for salg, men kulden i den siste tiden har forhindret meg fra å gå til noen Narvesenkiosk denne uken … Forlaget vil gi ut en slik pamflett hvert kvartal med avsluttede tema. Fordelen med konseptet er at det gir mulighet til å formidle tema mer utdypende enn i et blad eller muligens tidsskrift, men samtidig ikke behøver å måtte spenne over en hel bok.

De to andre på laget er imam Faruk Terzić og rabbiner Joav Melchior. Intervjuene er lange og hver utgjør rundt en tredel av en tilsammen 100 sider tykk pamflett. Noen bilder korter ned sidetallet med tekst.

Selv om vi ikke kjente hverandre eller våre respektive intervju, synes jeg sammensetningen er god og interessant. Jeg mener de tre intervjuene gir et godt innblikk i de tre religionenes måte å tenke på og jeg synes de både er positive og lærerike. Alle ære til Flaaten og Strøm-Olsen for godt gjennomførte intervju og utarbeidede tekster … jeg er sikker på at denne pamfletten kan være nyttig i mange sammenheng, særlig for de som vil lære mer om kristen, muslimsk og jødisk tro.

Tirsdag forrige uke var jeg så heldig å få møte de to andre intervjuede i en interreligiøs «Thanksgiving» fest hos den amerikanske ambassadøren. I mine øyne er de begge sympatiske representanter for de to religioner.

Tirsdag førstkommende vil den bli offentlig lansert om ettermiddagen og da får vi mulighet til å møtes igjen.