Ny artikkel om «Caritas in veritate»

Jeg har lagt ut en anmeldelse jeg har skrevet av pave Benedikt XVIs sosialencyklika «Caritas in veritate» som ble offentliggjort i St. Olav katolske kirkeblad nummer 5 2010.

Artikkelen gir også en kort innføring i Den katolske kirkens sosiallære og betydningen av begrepet «utvikling» i katolsk tenkning.