Preken: Jesu Hjerte fest C

Kirken har valgt tekster i lesesyklusen C som viser oss en viktig dimensjon ved Jesu Hjerte. En dimensjon som konkretiserer kjærligheten som strømmer ut fra Herrens åpne hjerte. Dimensjonen er den gode hyrde. Slik en hyrde sørger for sine får, slik sørger Gud for oss gjennom Sønnens åpne hjerte.

Den første lesningen og evangeliet fra dagens høytid henger derfor sammen på en dyp måte. Begge tekstene snakker nettopp om Gud, som vokter fårene sine som en god hyrde. Basert på bildet av en omsorgsfull hyrde som holder dyrene sine sammen og søker det beste for dem, forkynner lesing og evangelium en Gud som ikke har meget til felles med mange menneskelige forestillinger om Gud. Esekiels Gud ønsker ingenting av sine egne, Gud vil gi alt for dem. De skal ha det bra, hvile, gjenvinne kreftene, blomstre. Det er ikke den sterkes rett som de svake må bøye seg for som er avgjørende, men vennlighet og omsorg for de svake, skadde og fortapte.

Det er også evangeliets budskap. Men i det legger Kristus til det svært viktige faktum at det er mer glede i himmelen over en synder som omvender seg enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse. Her blir våre vanlige menneskelige forestillinger snudd på hodet.

Kristus forventer på den ene siden meget av de rettferdige, ingen tvil om det. Men på den andre siden oppmuntrer han samtidig synderne, de uten håp, de desperate, de som lider under sine synders byrde, på raust vis. Deres omvendelse vekker større glede enn de rettferdiges livsførsel. Fordi den som omvender seg, henvender seg ydmykt til Guds barmhjertighet og kjærlighet. Intet rører Gud mer enn å få være Gud i et menneskes liv. I tilgivelsen gir Gud noe av seg selv som bare Gud kan gi. I tilgivelsen blir personen rettet opp og fornyet. Det skjenkes nytt liv.

Det er det som er Guds rettferdighet: Gud gir ikke alle det samme, men Gud gir det hver enkelt trenger. Dette til forskjell fra menneskers rettferdighet som mener at hver enkelt skal få og ha det samme. Bare Gud ser den enkelte helt og fullt som enkelt og ledsager alle tilsvarende.

På dagens festdag ønsker disse to tekstene å overbevise oss om Guds frelsesvilje. Det er meget viktig for vår Gud at vi mennesker ikke går til grunne. Gud søker oss i vår nød. Og Gud har styrke og utholdenhet til å fri oss fra den. Jesu Hjertefest ønsker å gjøre oss oppmerksomme på dette. Den forkynner Guds nærhet til oss, Guds søkende, frigjørende kjærlighet og Guds ømme hjertelighet, som er så nær oss mennesker og som en dag vil føre til en evig feiring av gleden i himmelen i Guds evige hjord.