Preken: Påskevigilien

Tre kvinner går til graven, de samme tre kvinnene som hadde stått ved Herrens kors. Det er deres rolle denne påskemorgen. De hadde ikke mistet motet etter de grusomme hendelsene et par dager i forveien. De lar seg heller ikke stanse av at de ikke vet hvordan de skal få veltet bort stenen fra inngangen. Det viktigste for dem er deres forsett å salve Jesu legeme med duftende oljer. De forfølger sitt mål med et sikkert instinkt tross det mulige ytre hinder.

Gud belønner dem i det Han selv fjerner hinderet. Stenen er allerede veltet vekk når de kommer til graven. Og ikke bare det, Han har også et tilfredsstillende svar beredt for kvinnene som møter dem når de trer inn i den tomme graven etter deres valfart. Deres forferdelse er forståelig. De står overfor noe helt uventet. I Bibelen hører vi ofte om forferdelse der hvor mennesket møter den guddommelige åpenbaring.

Engelens tale er av en overjordisk skjønnhet, full av kjærlighet, men samtidig meget treffende. De beroligende ord til å begynne med gjør det mulig for kvinnene å fatte hva som blir sagt. Deretter understrekes det: engelen vet hva de søker: denne spesielle mannen, «Jesus fra Nasaret», som døde på korset. Og så sies det helt enkelt og på en selvfølgelig måte: «Han er oppstanden, han er ikke her!» som om man skulle fortelle en gjest at personen som han vil besøke er gått ut.

Det er noe guddommelig over denne rolige selvfølgeligheten: det ligger i korsets logikk at oppstandelsen følger etterpå. «Se, der er stedet hvor de la ham …», overbevis dere selv om at den dere leter etter, ikke lenger er der. Og så oppdraget med å melde fra til disiplene og som et bevis på at beskjeden er sann, henviser engelen til Jesu egne ord: «Der skal dere få se ham, slik som han sa.» «I Galilea», der, hvor dere kommer fra og hvor alt begynte for dere. Det er hans landskap, men også særlig deres og dere vil finne ham der.

Men vi er kanskje litt skuffet over at vi bare har fått høre om den tomme graven i natt. Det er jo ikke den som danner grunnlaget for vår tro på oppstandelsen. Selvfølgelig er det logisk at graven er tom. Men det er beretningene om møtene med den oppstandne Herre som danner grunnlaget for Kirkens forkynnelse og vår tro på oppstandelsen.

I dagene som kommer vil vi få høre de ulike beretningene. Disse viser ofte på en forsiktig måte, at den oppstandenes eksistens er annerledes. Han hadde ikke bare vært skinndød og våknet til live igjen. Vi får høre om hvordan Maria møtte ham utenfor graven, uten å kjenne ham igjen, eller hvordan Herren plutselig kunne være midt iblant disiplene for så å forsvinne igjen, eller vi hører om de to disiplene som går en lang vei sammen med ham uten å kjenne ham igjen. Først når han gjør en kjent handling kjenner de ham igjen.

Det er tydelig at for den oppstandne er tid og rom opphevet. Han kan komme inn i låste rom og han kan forsvinne helt plutselig.

Slike beretninger tyder virkelig på ekte erfaringer og ikke bare oppspinn. Og det faktum at dette budskapet om at Jesus fra Nasaret, som var blitt henrettet på korset, hadde oppstått fra de døde, bredte seg som ild i tørt gress utover middelhavsområdene, samt at de som forkynte det var villig til å gå i døden for det, viser at her er det mer enn bare en fantasi. Selvfølgelig er budskapet om oppstandelsen en troens gjenstand. Vår vitenskap, vår vanlige verdslige fornuft, kan ikke gripe dette eller bevise dette. Det blir over fornuftens rammer. Her er nemlig noe skjedd som rent verdslig sett ikke kan skje.

Å tro at Herren er oppstanden, er det som gjør oss til kristne. Så fascinerende alt ved Jesus ellers er, tror vi ikke på oppstandelsen, har vi ikke forstått hans forkynnelse og under i dybden og er ifølge Paulus virkelige narrer. Men nå er vi ikke narrer, for vi tror at han virkelig er oppstanden.

Vi tror at vi ved dåpen dør og oppstår med Kristus, dvs. at vi allerede er delaktige i oppstandelsen. Ifølge Johannes er det å tro allerede oppstandelse. Oppstandelse betyr at døden ikke er en slutt, men en overgang til et annet og fullkomment liv.