Preken: Den hellige Josef

I dag spiller Josef hovedrollen i evangeliet. Matteus fokuserer på Josefs rolle i frelseshistorien. Hos Lukas står Josef i skyggen, mens hos Matteus leder han den hellige familien. Engelen kommer til ham, ikke til Maria. Når Lukas beretter om engelens komme til Maria, nevner han ikke Josefs reaksjon. Matteus nevner ikke engelens komme til Maria og forteller utelukkende om Josefs reaksjon. Han gjør det fordi han skriver for omvendte jøder. Han vil bevise at alle de gammeltestamentlige profetiene er oppfylt i Kristus. Messias skulle være Davids sønn, han er Davids sønn – sier Matteus – fordi Josef stammer fra Davids ætt. Takket være Josef er den fundamentale profeti om Kristus gått i oppfyllelse.

Da Josef fikk vite at Maria var blitt gravid, må han ha tvilt på henne. Josef vet ingenting om engelens komme og det store som var skjedd henne. «Josef», sier engelen, «vær ikke redd for å føre Maria hjem som din hustru; for det barn hun bærer, er blitt til ved Den Hellige Ånd». Det var det Josef ikke visste og han var redd fordi han ikke visste det.

Da Josef fikk vite at barnet Maria bar, var blitt til ved Den hellige Ånd, var det sikkert en stor glede for ham. Han kunne igjen tro på Marias renhet. Han skulle få være medlem av den familien hvor Messias skulle fødes og vokse opp. Men han måtte forandre sine planer og tenke over livet på nytt. Han hadde sikkert også sine drømmer og ønsker for samlivet med Maria. Men det skulle ikke bli slik han hadde forestilt seg det. Når han nå måtte tre tilbake for Den hellige Ånd, betød det en forsakelse. Sikkert en tung forsakelse, men uten bitterhet. Han vet at denne forsakelsen er en konsekvens av Marias ja til Gud. Med Maria sier han sitt eget ja.

Vi kan forestille oss hvordan Josef tar mot Maria fra den dagen av i en hengiven respekt. Hun er nå Den hellige Ånds tempel, valgt av Gud fremfor alle kvinner til å være Messias mor.

Josef som det ikke er overlevert et ord fra og som bare nevnes et par ganger i Jesu liv er en fascinerende person ut ifra sin holdning. Han viser oss hva lydighet, tro og rettferdighet kan bety. Han adlyder Guds vilje og tar i sin rettferdighet imot Maria med barnet fordi han tror engelens budskap.

Av ham kan vi lære at Guds vilje, at Guds planer kan føre oss et helt annet sted enn vi planlegger. Gud kan ha en helt annen plan med oss enn vi kunne tenke oss. Ofte håper vi kanskje i vårt stille sinn at Gud godtar våre planer og velsigner dem. Men hvis vi lever vårt liv tålmodig og stille som Josef, kan det være at vi oppdager at Gud har andre planer for oss enn våre egne. Gud har jo bare et mål for øyet: å frelse oss og hele verden.

Vi burde gjøre Josefs holdning til vår egen: å gjøre vårt trofast og tålmodig, å la oss lede av Gud og når det skjer noe som viser oss at Gud vil føre oss til noe annet enn vi har tenkt oss, la oss ta imot Hans planer og gå med Ham.