SVD – Søndagsbladet 190720

Kjære menighet,

i uken som gikk, kom kunngjøringen fra bispedømmet at p. Anthony Erragudi SVD og p. Piotr Sledz SVD overtar ansvaret for vår menighet med virkning fra den 15. september. Da de tilhører en orden, vil jeg i dag presentere ordenen for dere. Patrene kan presentere seg når de er kommet hit.

SVD står for «Societas Verbi Divini» – Det Guddommelige Ords Selskap. Ordenen kalles også gjerne Steyler misjonærer etter stedet hvor ordenen ble grunnlagt. Den ble grunnlagt den 8. september 1875 av den tyske presten Hl. Arnold Janssen i den nederlandske byen Steyl. På den tiden var det på grunn av kulturkampen forbudt å grunnlegge ordener i Tyskland. 

Hl. Arnold Janssen, som var født 5. november 1837 i Goch ved Niederrhein, ble presteviet den 15. august 1861 i Münster. Han ble etterhvert meget interessert i misjon og det var bakgrunnen for hans ordensgrunnleggelse. Ordenen opplevde tidlig mange kall og vokste fort. Allerede i 1879 reiste de første misjonærene til Kina. Hl. Arnold Janssen døde den 15. januar 1909 i Steyl. Han ble saligkåret av pave Paul VI den 19. oktober 1975 og helligkåret av pave Johannes Paul II den 5. oktober 2003.

Ordenens brødre og prester lever gjerne i kommuniteter som er satt sammen internasjonalt. Oppdraget er å forkynne evangeliet. Da Hl. Arnold Janssen grunnla ordenen var de seks prester, i dag er de rundt 6.000 som arbeider på alle kontinenter. Hl. Arnold Janssen grunnla også to søsterordener: Steyler misjonssøstre (SSpS=Congregatio Servarum Spirtius Sacnti), med rundt 3.500 søstre som virker i over 40 land, og Steyler tilbedelsessøstre (SSpSAp=Congregatio Servarum Spirtius Sacnti de Adoratione perpetua) med 400 medlemmer i 21 konventer.

De første misjonærene som ble sendt til Kina skulle hjelpe til å etablere kristne menigheter. Dette er fortsatt ordenens hovedoppgave i verden. Men også det kristne kallet til respekt og aktelse for den andre, ledsaget misjonærenes omgang med andre kulturer og tradisjoner fra begynnelsen av. De har dannet mange kulturelle institutter rundt omkring i verden.

Ordenen driver en utstrakt forskning i fagområdene etnologi, antropologi, religionsvitenskap og misjonsvitenskap. Dette hjelper misjonærene å forkynne Kristus tilpasset til de enkelte folk uten å overføre vestlig tradisjon til disse.

Som ordener flest går de også inn for de fattige og de som er akterutseilt i samfunnet. Det samme gjelder forholdet til miljøvern og økologi.

Da min egen orden ikke lenger ser seg istand til å sikre en tilstrekkelig bemanning for et fellesskapsliv i Norge og derfor har redusert antall patres, er jeg glad for at menigheten fortsatt vil bli betjent av en orden. Dette har vært slik siden eiendommen på Stabekk ble kjøpt i januar 1926 og menigheten ble selvstendig den 1. april 1929. Da Villa Maria ble ombygget i 2013 og 14, ble det gjort med hensyn til en ordens kommunitetsliv. Vi trodde den gangen at vi skulle bli lenger, men dessverre er det ikke slik nå.

I tiden fremover kommer jeg til å bruke tid på å gjøre alt klart for at patrene fra SVD kan overtar ledelsen av menigheten. Jeg håper det vil bli til gjensidig berikelse på samme måte som vi fra min orden har opplevd det.