Strømming av messer

Situasjonen vi er oppe i har ført til at vi her i Mariakirken menighet også ønsker å overføre messene på søndager og høytidsdager på nettet. Da det også etter virustiden vil kunne være et tilbud for syke eller andre som har vanskelig for å komme til kirke en søndag, arbeider vi for å få til en permanent løsning. Dette gjøres i samarbeid med Konica-Minolta som vi har et godt forhold til.

Vi har leaset et kamera, en dedikert PC og en mikserpult for lyden. For å kunne overføre bilde og lyd på en stabil måte, er det ikke nok å benytte wifi, men vi trengte en kabelkobling. Så det er blitt lagt en kabel fra switchen i kontoravdelingen i Villa Maria opp til kirkerommets orgelgalleri. Dette er blitt gjort på en ordentlig måte i begynnelsen av den stille uke. Håpet var å kunne begynne overføringene med messene på første påskedag.

For å få lyden til å bli god, ønsket vi å koble lyden fra forsterkeren i sakristiet til mikseren oppe ved orgelet. Slik kan lyden fra mikrofonene på alteret og ved ambo tas rett inn i overføringen. Firmaet, Rduch, som utstyrte kirken med det nye anlegget, la faktisk opp en egen linje til orgelgalleriet som inngang for en mikser. Vi ble enige om å benytte den, men vi måtte snu retningen. Da slike kabler bruker XLR-koblinger, måtte vi lodde om den bestående kabelen bak forsterkeren fra han- til hunkobling. Dette fikk installatørene til. Dermed går lyden opp til orgelgalleriet.

Videre oppdaget vi at vårt nye orgel har utganger for lyd, denne gangen vanlige JACK-plugger. Så dermed kan både tale og musikk mikses rett inn i overføringen. Forsøkene med bilde og lyd gikk utmerket.

Men, det kom dessverre opp et men. Det viser seg at hastigheten i nettet vårt er for lav til å strømme opp bilder og lyd. Dessverre tenkte ingen av oss på å teste hastigheten før vi startet arbeidet. Vårt internett kommer via en kobberledning som er en flaskehals. Hastigheten ned er i grunnen god nok, men opp er den alt for langsom. Da vi bygget om Villa Maria i første del av 2014, oppdaget vi at det også gikk en fiberkabel inn til bygget. Det hadde jeg etterhvert glemt. Internett over denne ville på det tidspunktet ha kostet oss mer enn det dobbelte og jeg anså det som ikke nødvendig.

Nå arbeider vi med å finne ut om vi faktisk kan bruke fiberkabelen som er Telenors. Vår IT-mann i bispedømmet er på saken, så jeg håper dette er snart løst. Det er han som har installert hele nettsystemet vårt.

Jeg synes det er viktig å vente til kvaliteten på overføringen er god nok, jeg ønsker ikke å begynne før det er sikret. Da er det bedre å vente litt enn å begynne med en dårlig kvalitet.

På tampen er det viktig å nevne noe viktig når det gjelder strømming av messer. Instruksjonen vi fikk fra kardinal Sarah, lederen av Vatikanets Kongregasjon for Gudstjenesten og Sakramentsordningen, i fastetiden om hvordan vi kunne feire påsken i år, legger vekt på at messen må sees samtidig med at messen faktisk holdes. Kun da er man åndelig tilstede. Det er ikke noen mening i å se opptak senere.

Vi har etablert en egen YouTube kanal for våre overføringer. De kommer til vanlig å starte en del minutter før selve messen begynner og fortsette noen minutter etterpå. Slik får man tid til å starte mottaket før selve messen begynner og man kan følge messen direkte. Når alt er klart, kommer det til å bli gjort kjent på de ulike kanaler.