Olje & helgen – Søndagsbladet 131019

Kjære menighet,

først vil jeg komme med en oppdatering på fyringssituasjonen i anlegget. Som dere merker, er det ennå ikke nok varme i anlegget. Så jeg beklager det.

Men hva er skjedd? Vi har tre varmtvanns beredere i kjelleren. Den ene stod avslått en god stund, da det var noe med strømmen som ikke var helt i orden. Forrige uke slo jeg den likevel på igjen for å kunne få noe mer varme i anlegget. Vi hadde før det bare 26 grader i vannet, mens nå er det oppunder 40. Likevel er et ikke tilstrekkelig til å få nok varme oppe i kirken. Trykket er noe for lavt og avstanden for stor. For å avlaste vannvarmen noe, kjøpte jeg noen oljeovner som støtter varmen i noen av rommene, slik at varmen kan fordeles noe annerledes.

Da oljetanken ble renset i begynnelsen av september, viste det seg at den var blitt for gammel og for tynn til å bli godkjent for videre bruk. Siden det venter vi på en ny tank. Nå har det seg slik at firmaene som arbeider med dette, har fått langt flere oppdrag enn forventet. Det er rett og slett oppstått lange køer på å få konvertert fyringsoljeanlegg til bioolje. Firmaet vårt, Energico, regnet opprinnelig med 50 konverteringer, men har fått 250.

Da det ikke er mulig i dag å vite når vi får en ny oljetank, vil det komme en provisorisk løsning, forhåpentligvis i løpet av denne uken. Vår nåværende tank er på 16 m3, mens den nye permanente vil bli på 6 m3. Så når den gamle er tatt ut, vil det være enkelt å plassere den nye, selv om det vel vil bli nødvendig med fyllmasse i hullet.

Den langt mindre tanken betyr at vi i fremtiden vil måtte fylle olje to ganger i året isteden for en som nå. Vi bruker rundt 10.000 liter i året. Den provisoriske løsningen vil bli en overflatetank på bare 1.200 liter. Så mens vi har den, må vi etterfylle den hver måned. Men det får heller være som det er. Vi er helt avhengig av å få i gang oljefyren igjen for å få varmet opp vannet tilstrekkelig. Vannet blir da ikke bare varmet i berederne, men gjennom oljefyren. Dette avlaster på den ene siden berederne, men gir mer varme til vannet på den andre siden.

I tillegg har jeg bedt vårt rørleggerfirma å sjekke vannbeholdningen i systemet og lufte om nødvendig. Her kan en grunn være til at vi for tiden ikke får opp varmen nok i kirkerommet.

Så jeg håper alt er gjort til kommende søndag slik at vi kan har riktige temperaturer i anlegget igjen.

Noe helt annet fra Kirken: I dag blir kardinal John Henry Newman helligkåret på Petersplassen i Vatikanet. Det er viktig helligkåring av en viktig og sentral teolog i Den katolske kirkes historie. Han var født i London den 21. februar 1801 og døde den 11. august 1890 i Egbaston bed Birmingham. Han gikk en vei fra kalvinismen, via anglikanismen til vår kirke som han konverterte til den 8. oktober 1845. Han ble viet til katolsk prest året etter. I 1879 gjorde pave Leo XIII ham til kardinal for hans innsats for Den katolske kirke i England. Blant annet var han med på å grunnlegge det katolske universitetet i Irland hvor han var rektor i fire år.

Han skrev et større teologisk verk med tekster som fortsatt er viktige i Kirken. En av de sentrale tema er åpenbaringen i Jesus Kristus. Han fikk en stor innflytelse på faget dogmatikk.

Så vidt jeg vet er ikke så mange tekster fra hans store verk oversatt til norsk. I boken om «Moderne kirkefedre» har p. Åge Hauken OP et kapittel om ham som er verdt å lese.