Diverse – Søndagsbladet 100319

Kjære menighet,

i dag har jeg igjen noen praktiske ting jeg må dele med dere. Det første har med det tekniske anlegget i Villa Maria å gjøre. Torsdag forrige uke var det et strømbrudd i området rundt oss, som førte til at noe gikk galt med styringen av lysene i salene i første etasje. I forbindelsen med søket av feilene og en eventuelt etterbestilling av deler, viser det seg at dette systemet som vi ennå ikke har brukt i fem år, allerede er ute av markedet. De klarte bare å spore opp to styringsenheter. Vi har fire nede, men vi har også fire i tredje etasje. Selv om de ikke måtte byttes ut noen av dem, har jeg valgt å kjøpe de to siste om en reserve.

Dersom de skulle gå i stykker, tre eller flere, må hele systemet legges om, hvis vi ønsker videre styring. Problemet skyldes nye EU-regler som kom siden Villa Marias ombygning ble prosjektert. Vårt nåværende styringssytem går på 24 volt, men de nye går på 230 volt. Et bytte en gang i forhåpentligvis fjern fremtid, ville bety at alle kabler mellom bevegelsessensorer og styringsenheter i tavlene må trekkes om. De er det faktisk en god del av i alle etasjer.

I kirkerommet og Mariasalen er alt etter den nyeste standarden. Så ikke en gang fire år mellom to prosjekter, Villa Maria og kirken, har ført med seg forskjellige tekniske standarder.

Jeg snakket en del med elektrikkerne «våre» som har jobbet med begge prosjektene. De forteller hvor vanskelig meget er blitt, fordi standarder forandres stadig vekk og meget er blitt kortlevet. I dag kan man ikke lenger bygge inn downlights av halogen. Nå må alt være LED. I Villa Maria har vi downlights av halogen i badene til presteboligene.

Tidlig i sommer kommer vi til å omruste oljefyren til bioolje generasjon 2. Fra og med 1. februar neste år er det umulig å få kjøpt vanlig fyringsolje, bare bioolje. I forbindelse med omrustningen må også tanken ute renses. Jeg håper jeg beregnet riktig mengde sist vi bestilte fyringsolje slik at den er så og si tom i mai/juni. Forhåpentligvis er tanken lett tilgjengelig gjennom kumlokk, ellers må det graves. Foreløbig blir det den billigste måten å møte de nye kravene på. Så får man se om man senere skal tenke på jordvarme og/eller solceller.

Tirsdag var p. Frode fra St. Elisabeth og jeg på møte i kommunegården på tidlig kveld om gravlegging i Bærum. Det var lærerikt og jeg oppdaget at det finnes en god del ulike måter å bli begravet på. Dessuten fikk vi presentert planene for en ny kirkegård i Bærum.