Overgrep 2 – Søndagsbladet 141018

Kjære menighet,

i går hadde avisen Vårt Land en syv siders artikkel om overgrepene i Kirken med tittelen «Et katolsk uvær», skrevet av Turid Sylte. Hun har gjort et meget grundig og godt arbeide og gjengir problemstillingene på en meget klar og god måte.

På fredag godtok pave Frans kardinal Wurls avskjed som erkebiskop i Washington DC i en alder av 77 år. Han er blitt beskyldt for å ha dekket overgripere i sitt bispedømme. Dessuten skal han ha kjent til sin forgjenger, kardinal McCarricks umoralske oppførsel.

Siden jeg skrev om dette i Søndagsbladet, har erkebiskop Viganó skrevet en ny tekst hvor han bl.a. utfordret kardinal Ouellet på temaet om Vatikanets kjennskap til kardinal McCarricks overgrep. Kardinal Ouellet, som er leder av kongregasjonen for biskoper i Vatikaner, har svart med et åpent brev hvor han angriper erkebiskop Viganó, men hvor han samtidig bekrefter at Vatikanet hadde kunnskapen om kardinal McCarrick før pave Frans gjeninnstalerte ham.

Det er kommet frem langt flere ubehagelige ting i de seneste ukene og det er også kommet ut at paven selv i sin tid som erkebiskop, ikke svarte på henvendelser fra ofre for overgrep av prester i erkebispedømmet Buenos Aires. Han heller ikke gitt dem svar etter at han ble valgt til pave. Han skal videre ha forsøkt å påvirke dommerne i favør av presten i i hans ankesak hvor vedkommende allerede var dømt for pedofili.

Paven skal ha latt flere personer med tvilsomme fortider fått nytt ansvar i nye posisjoner. Det har fått flere kommentatorer til å spørre hva paven mener med barmhjertighet. Den bør først og fremst gjelde ofrene og ikke de kriminelle er manges oppfatning.

Jeg vil gjerne få fortelle dere noe jeg selv har fått høre. En venn av meg, som var novise for mange år siden i en orden i et annet land, forlot sin orden før løftene. Grunnen var, som han fortalte meg, at han under vurderingen av sin vei før løftene var i en samtale med sin novisemester. Novisens usikkerhet knyttet seg til relasjonen til kvinner og en tvil om han kunne love kyskhet for resten av livet. Da hadde novisemesteren gitt følgende svar: det var ikke så farlig om han en og annen gang lå med en kvinne, da han jo kunne skrifte det etterpå. Da forstod novisen at han ikke kunne avlegge løfter på grunn av den falske mentaliteten han møtte. I dag er han gift og lever det ekteskapelige kallet.

Det denne novisemesteren glemmer og som nok mange andre har glemt, er at all utenomekteskapelig seksuell handling er en meget alvorlig synd. Etter Den katolske kirkes lære kan den menneskelige seksualiteten bare leves ut i ekteskapet. Man kan ikke akseptere at noen som vier seg til Gud og Hans kirke og avlegger løfter om sølibat og/eller kyskhet, skal tillate seg slik en synd. Det eneste riktige ville være at alle prester, biskoper, erkebiskoper, kardinaler, provinsialer og abbeder som enten har gjort noe seksuelt og/eller som har dekket over overgrep og annet, slutter i den geistlige tjeneste. Geistlige skal aldri ha seksuell omgang, man kan aldri snakke om frivillighet eller konsensus i den forbindelse.

Jeg er skuffet over alt det som er kommet frem til nå og meget mer kommer til å komme frem i tiden fremover. Men jeg håper og ber om at den aktuelle krisen fører til en sunn lutring i Kirken og at hun får nye og rene tjenere.