Caritas – Søndagsbladet 300918

Kjære menighet – kjære Carias-venner,

denne søndagen går kollekten til Caritas høstaksjon og vi har fått den følgende appellen, som jeg gjengir i sin helhet her i Søndagsbladet:

«821 millioner. Ifølge FN er det så mange mennesker som lever i sult i dag. Det er et stort tall. Men selv om tallet er stort, er ikke virkeligheten bak det noe mindre konkret. For de 821 millionene er ikke bare et tall: De er mennesker med håp, drømmer og ønsker for framtiden. Disse ønskene kommer ofte i annen rekke når sulten melder seg.

Caritas står med røttene trygt plantet i den katolske kirkes lære. Den læren krever av oss at vi skal kjempe mot sulten som krenker menneskeverd overalt der den finnes. Caritas kjemper mot årsakene til sult, som ofte er konflikt, klimaendringer og fattigdom. Caritas tilbyr også løsninger. Vi deler ut nødhjelp, støtter et mer effektivt jordbruk for de mange småbønder som sulter. Vi deler ut robuste såkorn, gir opplæring i klimasmart jordbruk og hjelper ed fattigste med å få solgt varene sine til best mulig pris.

Vårt arbeid nytter: Det store flertall av de som deltar i Caritas sine matprosjekter har fått trygg tilgang til tre måltider om dagen, der de før bare hadde ett. Men selv om ting går i riktig retning for noen, er sult og underernæring et stadig økende problem. Årets høstkampanje handler derfor om kampen mot sulten.

Vi kan ikke kjempe denne kampen alene: Derfor håper vi hver og en av dere selv finner en måte å hjelpe oss med å hjelpe andre. Enten du liker Caritas Norge på Facebook, bidrar med din tid som frivillig – eller gir kollekt i dag der inntektene går til de aller fattigste som sulter. Din støtte hjelper oss i arbeidet med å skape en verden der nød og lidelse hører historien til.

Caritas trenger den katolske kirke for å oppfylle vårt mål om at sosiallæren skal bli til gode gjerninger i verden. Derfor håper vi hver og en av dere vil støtte oss, både nå under høstkampanjen, og i det lange arbeidet som fortsatt gjenstår før vi har utryddet sult.»

Dagens kollekt går til Caritas og jeg anbefaler denne til dere alle. Det er alltid viktig at vi støtter Caritas’ gode og viktige arbeide.