Ny prest – Søndagsbladet 160918

Kjære menighet,

like før jeg reiste på ferie, fikk vi en ny polsktalende kapellan i menigheten. På det tidspunktet da jeg bestilte min ferie, ante jeg ikke at dette kom til å skje. Dessverre havnet datoene for min reise uheldig i forhold til dette kapellansbyttet. Den polske provinsen kalte p. Jerzy Grzanka tilbake til Polen for en ny tjeneste der. Av ulike grunner ser ikke provinsen seg i stand til å sende flere fra Polen til Norge.

Men biskop Bernt Eidsvig hadde på det tidspunktet allerede kontakt med en polsk prest som ønsket å virke i Norge og det ble derfor bestemt at han skal være på Stabekk. Det er pater Adam Wróblewski C.PP.S. Han er den første fra sin orden som virker i Norge. Pater Adam er født i 1975 og avla løfter 1. juli 2000 i Częstochowa. Han ble presteviet den 1. februar 2002 i Jasna Góra-helligdommen i Częstochowa.

Ordenen han tilhører er «Kongregasjonen av Misjonærene av det mest Kostbare Blod til vår Herre Jesus Kristus». Ordenen ble grunnlagt av Den hellige Gaspar del Bufalo i 1815 i abbediet San Felice ved Giano dell’Umbria. Idealet er apostolisk og snart ble flere hus åpnet. På 1840 tallet ble hus åpnet i Alsace og i Bayern, men også i Nord-Amerika. Senere har de etablert seg i mange flere land. Ordenens ledelse er i dag i Roma.

P. Adam ble presentert for dere i en høymesse og mange har hilst på ham. Vi ønsker ham velkommen til vår menighet og lykke til med den viktige tjenesten for våre polske trosfeller.

Dere har ennå ikke sett meg i søndagsmessen etter at jeg kom hjem fra ferien, fordi tidligere i sommer ble jeg spurt om å vikariere for den spansktalende presten i Oslo. Sist søndag og i dag har jeg messen på spansk kl. 12.30 i St. Joseph. Kommende søndag er jeg her på Stabekk.

Den oppmerksomme leser av Søndagsbladet vil kanskje huske at jeg for en god stund nevnte at vi skal få et nytt mikrofon- og høytaleranlegg i kirken. Dessverre har kontakten med firmaet som skal levere og montere utstyret vært noe vanskelig. Men nå er en dato avtalt i november, så jeg håper det nå blir realisert og at lyden i rommet blir bedre.

Mens jeg var på ferie kom regnskapet for menigheten for 2017. Det er satt opp på en måte som jeg ikke helt forstår, så vi blir nødt til å be om mer informasjon om føringen før jeg offentliggjør hovedtallene for menigheten. Jeg kommer tilbake til dette når jeg har fått de nødvendige svar. Dessuten vil jeg den 26. september få besøk av bispedømmets økonomisjef og menighetens regnskapsfører for en samtale om regnskapet.

I fjor gjennomførte bispedømmet diverse tekniske undersøkelser av alle bygninger bispedømmet eier. Dette ble gjennomført av Sealand. Like før ferien fikk jeg rapportene for de ulike områder, bygg, strøm, brannvern etc. av vårt anlegg. Disse vil nå vår likeholdskomité gjennomgå. På et eller annet tidspunkt ønsker bispedømmets Eiendomsavdelig komme for å snakke om dette. Noe pussig er at vi har fått avvik på det gamle strøm- og lysanlegget i kirke og menighetssal, selv om jeg fortalte dem at snart skal alt likevel bli skiftet ut. Denne delen av rapporten er med andre ord overflødig. Tirsdag hadde vi elektrotilsyn fra Hafslund her og det ble konstatert at der er ingen avvik. Når jeg får denne rapporten kommer jeg til å sende en kopi til Eiendomsavdelingen.

Det er alltid nok av praktiske og administrative ting som må gjøres. Jo flere forskrifter og regler vi får, jo vanskelige blir tjenesten …