Varme – Søndagsbladet 030618

Kjære menighet,

varmen har satt seg. Det er uvanlig vær vi opplever for tiden. Mai ble den varmeste noensinne i den tiden man har målt temperaturer i Norge. Snittet for hele landet har endt 4,2 grader over normaltemperaturen for måneden. Den nest varmeste mai var 2013 med 2,7 over normaltemperaturen. Så det er en kraftig økning. Men på Blinderen ble det målt en temperatur på 5,3 grader over normaltemperaturen for Oslo. Det har vi merket godt her også.

I Etne i Hordaland ble den varmeste temperaturen noensinne i mai målt med 32,7 grader. Oslos nye rekord er 31,1 grader.

Det har satt seg fast høytrykk som fører den varme luften mot nord. Men dette henger også sammen med forandringer i jetstrømmene på den nordlige del av halvkulen. Av og til «står de stille», dvs. strømmen følger hele tiden det samme mønsteret. Det fører til lite bevegelse i de laterale luftmassene. En av årsakene til at dette skjer, er den globale oppvarmingen. Den vil føre til stadig nye temperaturrekorder i våre målinger og da hovedsakelig varmerekorder.

For USAs del, hvor det måles meget, kan vi se en trend som nok også er tilsvarende globalt. Og da gjelder det å huske at det ikke bare er dagene som blir varmere, men også nettene. I 2015 var forholdet mellom varme- og kulderekorder 6 til 1. I midten av dette århundret er det ventet å nå 20 til 1, mens på slutten av århundret kan det være så meget som 50 til 1 utifra modell projeksjoner.

Et trekk i situasjonen er ekstremvær slik Trøndelag opplevde sist torsdag med kraftig regn og haglbyger. Det ble skader på veier og på annet. Dette er noe vi kommer til å oppleve hyppigere i tiårene som kommer.

Dessverre har man ennå ikke kommet i gang med en sterk redusering av CO2 utslippet overalt i verden. I uken som gikk ble det gjort kjent at den globale turismen alene står for 8 % av det totale utslippet. I fjor reiste rundt 1,3 milliarder mennesker til et eller annet sted. Turismen har vært sterkt økende de senere år og begynner nå å møte stadig sterkere motstand mange steder. Mange steder føler seg allerede oversvømmet av alle turistene.

I går kom så nyheten om at pave Frans har invitert sjefene for en rekke av de største oljeselskapene i verden til en samtale om klima. Fra Norge skal Equinor (tidligere Statoil) sjefen Eldar Sætre være med. Temaet for den to dager lange konferansen den kommende helgen er klimaendringene og overgangen bort fra fossilt brennstoff. Det synes jeg er et godt initativ av Paven. Samtalene vil sikkert også være knyttet opp til innholdet i ensyklikaen «Laudato Si». Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette og om det nå utvikles konkrete handlingsplaner for veien videre.