Kristi Legeme – Søndagsbladet 270518

Kjære menighet,

kommende søndag vil vi feire Kristi Legemes og Blods fest sammen med hele Kirken. I likhet med de siste par årene, ønsker vi å feire dagen med de ulike språkgrupper. Den nye menigheten på Eikeli, St. Elisabeth, vil være med oss. Vi er jo svært nære naboer. Derfor har vi engelsk med oss som språk.

Men i år ønsker vi å feire en messe i fellesskap med innslag fra noen av våre språk. Vi søkte kommunen om å få holde messen i parken, men vi fikk dessverre avslag på dette. Parken skal være åpen for allmenheten og kommunen frykter vårt arrangement blir for stort.

Derfor velger vi en annen løsning. Vi vil feire messen på parkeringsplassen bak kirken. Der er det mer plass enn inne i kirken. Vi vil sørge for at der blir sitteplasser for de eldre, gravide og eventuelt andre. Tanken er å gjøre det på følgende måten: Inngangssalmen blir på polsk, messeleddene blir på norsk, offertoriesalmen blir på engelsk og salmen etter kommunion blir på vietnamesisk.

I stedet for lesninger, leser vi evangeliet på norsk, polsk, engelsk og vietnamesisk. Den oppmerksomme leser av Søndagsbldet vil se at det ikke er satt opp en lektor den neste søndagen. Dette er grunnen. Etter evangeliet er det tenkt at det holdes en kort preken på norsk.

Ved messens ende vil vi så gå over i prosesjon. Det forberedes derfor et alter ved den gamle prestegården som tidligere og et nede ved terassen foran Villa Maria. Den polske gruppen åpner prosesjonen ved at det Allerhelligste bæres i monstransen ned til alteret ved den gamle prestegården. Det synges og bes på polsk. Deretter fortsetter prosesjonen med sang og bønn på engelsk ned til Villa Maria. Der tar den vietnamesiske gruppen over med sang og bønn tilbake til alteret ved den gamle prestegården. Her overtar den norske gruppen og synger og ber på norsk tilbake til alteret på parkeringsplassen bak kirken. Deretter bringes det  Allerhelligste til tabernakelet i kirken.

Etter denne liturgien, er det ønsket at vi feirer dagen sammen og ber alle om å bidra med mat og drikke. Det gode været er så langt spådd til å holde hele veien, så la oss kose oss sammen en stund etter messen. Jeg håper det vil være en anledning for å oppleve menigheten utover de vante grenser.