Kirkerommet – Søndagsbladet 191117

Kjære menighet,

nå er arbeidet i kirken kommet så langt at vi igjen kan bruke kirkerommet. Det er jeg meget gld for. Dessverre fikk vi en søndag mer i menighetssalen enn det som var planlagt, men nå er vi på plass igjen. Det er ikke alltid at det er mulig å få tidsskjemaer til å holde hele veien gjennom et prosjekt.

Men det elektriske arbeidet er ikke helt avsluttet ennå. Lampene til svalgangen under kirken er ennå ikke levert. Jeg håper det vil skje denne uken.

Som dere kan se, er kirkerommet nå blitt meget lysere. Dessuten synes jeg det nye taket er blitt vellykket. Jeg mener det gir kirkerommet et renere og penere preg. Nytt er dessuten lyset ved vinduene foran. Videre er nå belysningen på plass i tårnet igjen. Videre har tårnet fått lys igjen og jeg håper det er en belysning som får automatisk styring.

Men da tavlen i tavlerommet ennå ikke er ferdig, må vi fortsatt bruke sikringene for å slå av og på lyset. Det er dimmere i menighetssalen og i kirkerommet som fungerer, så lyset kan dempes om ønsket allerede nå. Men noe senere når vi har tenkt oss godt om, vil vi få programmert knappene i kontrollboksene slik at vi kan ha forskjellige lamper i drift. For eksempel kan jeg forestille meg et program hvor lyset over korsveien er tydeligst for korsveiandaktene i fastetiden, hvor f.eks. lysekronen kan være av og annen belysning mer dempet. Eller i menighetssalen bør f.eks. bare «scenen» kunne belyses og ikke resten av rommet. Eller kanskje omvendt ved visning av presentasjoner. Her må vi føle oss frem til hvordan vi helst vi ha belysning i kirkerommet og menighetssal.

Brannvarslingsanlegget er heller ikke ferdig montert ennå. Det kobles sammen med anlegget i Villa Maria, så da har vi et brannvarslingssystem for hele denne bygningsmassen. Så det er ennå en del elektriske arbeider som står igjen.

Dessuten må nok vår gode vaktmester foreta en del utbedringsarbeider. Jeg håper dere allerede har lagt merke til at han har pusset opp fassaden mot atriet ved inngangen til kirken. Videre har han også pusset opp trinnene i trappen opp til orgelgalleriet.

Så skritt for skritt har vi i de senere årene fornyet meget i kirkeanlegget vårt her på Stabekk. Jeg håper det vi har gjort vil kunne holde i mange år fremover. Det som står igjen er uteanlegget. Her kan ennå en del forbedres og forskjønnes. Videre må vi innen 2020 gjøre noe med oljefyringen. Om vi går over til bioolje, noe som kan gjøres med vår oljefyr, eller om vi skal finne en annen form for varmekilde, må vi komme tilbake til i de neste par årene. Et problem jeg ser er at biooljen per i dag blir rundt 50 % dyrere i bruk.

En forbedring som snart kommer med posten er nye sett med messeklær. Det har tatt såpass lang tid å få det hit, da to av messehaglene ennå måtte produseres.

Alt i alt håper jeg alt dette er til Guds ære og menighetens glede,