Mer praktisk – Søndagsbladet 270817

Kjære menighet,

på fredag hadde jeg en samtale med Paul Bø, daglig leder i Inclusion AS. Hans firma arbeider med å kurse innvandrere som ønsker å etablere en virksomhet i Norge. Dette ligner noe på tilbudet vi fikk fra Asker kommune i fjor. Har har samarbeidet med dem som stod bak det prosjektet.

Kurset gir innvandrere en innføring i alle regler og forskrifter ved det å etablere et firma i Norge. Kurset er gratis og det finner sted den 20. september i Asker og den 22. november i Bærum. Jeg har hengt opp informasjon om dette på oppslagstavlene.

I tillegg er det mulig å delta på noe som heter TechHub. 15 av deltagerne på kursene får mulighet til å være med på dette. De får en kontorplass og en mentor for etableringen i fire måneder. Alt dette er åpent for folk fra hvilket som helst land utenom Norge som ønsker å lære mer om dette. Kurset er på engelsk, så det er språket man må kunne.

Jeg mener at det er en side ved Kirkens sosiallære at vi tillater slike inititativ å annonsere hos oss. Om det er behov, er et annet spørsmål, som jeg ikke kan besvare. Men skulle det være det, er det fint at vi som menighet kan gjøre oppmerksom på det. Dessuten synes jeg det er bra at samfunnet er bevisst på at vi har et meget internasjonalt miljø i Kirken.

På fredag hadde jeg dessuten representanter fra ulike firma som vil være involvert med arbeidet rundt fornyelsen av strøm og lys i kirke og menighetssal. Som nevnt for to uker siden vil taket i kirken ved at det blir strukket en spesiell membran/duk som kommer til å skjule alle platene. Det vil si vi behøver ikke å ta bort disse, de forsvinner bak membranen som ligger et par centimeter utenfor platene. Membranen har er elastisk som vil gjøre den helt stram. Skjøter sveises med ultralyd og blir så og si usynlig. Men for at den skal sitte må det settes rammer langs alle kantene av de to store trekantene som utgjør taket. For at arbeidet skal bli mulig, må det bygges opp stillas i kirkerommet. Dessverre vil dette nok føre til at kirken ikke kan brukes to søndager etter hverandre. Det betyr at når vi vet når dette blir, må vi bruke Eikeli, men også salen nede i Villa Maria til messer. Muligens vil det være fornuftig om man de to søndagene går i andre kirker i Oslo. Men jeg tror resultatet etterpå vil være verdt det. Er vi heldige kan det bli søndagene på hver ende av høstferien den første uken i oktober.

Samtidig vil det bli arbeidet i menighetssalen hvor alle platene i himlingen må skiftes ut da de nye lampene vil være bygget inn i taket. Dette burde være et mindre problem for menigheten.

Når fremdriftsplanene klare, vil jeg komme tilbake med datoer. Det blir spennende.