Fasteaksjonen – Søndagsbladet 050317

Fasteaksjonen 2017: Rett til mat, rett til utvikling

Både et barns vekst og hjerne tar skade av for lite mat de første tusen dagene av livet. Veksthemning, eller såkalt «stunting», er et enormt problem som rammer 43 prosent av barn i utviklings- og mellominntektsland, ifølge en ny studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet.

Barn som er stunted har en høyde som er tydelig lavere enn gjennomsnittet for deres alder. Nå viser også forskningen at underernæring har en klar effekt på hjernen de første leveårene. Røntgenbilder av barn som er stunted viser færre nerveforbindelser i hjernen enn barn som har vokst normalt. Dette betyr at deres kognitive evner, det vil si mentale funksjoner som evnen til å lære, har blitt skadet.

Alle barn bør vokse 25 cm i løpet av sitt første leveår, og 12 cm det andre leveåret. Hvis barn er stunted i en alder av to år, er det usannsynlig at de vil ta igjen sine jevnaldrende i høyde.

Ifølge The Lancet, kan det være mulig å ta igjen noe av høyden også etter fylte to år, men det er fremdeles usikkert om det da er mulig å unngå permanente kognitive skader. Ofte får stunting dermed konsekvenser for barna senere i livet. De får problemer med å henge med på skolen, og med å skaffe seg arbeid når de blir voksne. Beregninger viser at de mister en fjerdedel av sin framtidige inntekt. Dette betyr at selv om alle barn får en utdanning, har likevel ikke alle de samme mulighetene til å lykkes.

Underernæring er den største årsaken til stunting. Barn kan bli født av en feilernært mor og har dermed ikke fått vokse ordentlig i magen, eller de kan ha fått for lite mat og næring de første leveårene. Stunting kan også komme som et resultat av gjentatte infeksjoner med diaré på steder der de sanitære forholdene er dårlige. Dette betyr at selv om alle barn fikk gå på skole og ta en utdanning, har likevel ikke alle de samme mulighetene til å lykkes.

Å bidra til at alle barn får spise seg mette, er et av Caritas Norges hovedmål. I fjor hjalp vi om lag en halv million mennesker i Afrika, Asia og Latin-Amerika til et bedre liv. De neste fire årene har Caritas Norge som målsetning å sørge for økt matsikkerhet og forbedret ernæring for minst en million mennesker. Caritas Norge har matsikkerhetsprosjekter i DR Kongo, El Salvador, Malawi, Sri Lanka, Uganda og Zambia.

I Nord-Uganda, er utbredelsen av underernæring alarmerende høy. 44 prosent av barna regnes som stunted (FAO 2013). Caritas jobber med å øke tilgangen til mat og inntekter for 6000 fattige familier i Uganda.

Å utrydde stunting er først og fremst en moralsk forpliktelse. Men det er også dokumentert å være bra for landenes økonomi. Kostnadene av stunting for enkelte lands bruttonasjonalprodukt er beregnet til å være lik det dobbelte av landenes utgifter til helsehjelp, ifølge studien i the Lancet.

Hvilke barn rammes i dag? I Afrika sør for Sahara risikerer hele 66 prosent av barna å ikke oppnå full utvikling på grunn av stunting og fattigdom. I Sør-Asia er tallet 65 prosent og i Karibia og Sør-Amerika 18 prosent. Barn som lever i fattige hjem i mellominntekts- og rike land er også utsatt for risiko.

Støtt årets fasteaksjon: Konto: 8200.01.93433; Vipps: 12135; SMS: FOOD til 2160 (200.-)