Arrangementer – Søndagsbladet 260217

Kjære menighet,

det kommer noen viktige arrangementer i mars, så jeg tillater meg å gjøre dere oppmerksom på dem i denne utgaven av Søndagsbladet. Det burde være tilbud for forskjellige interesseområder, så jeg håper dere finner mulighet til å delta ved ett eller flere arrangement. Alt skjer i fastetiden, en tid hvor vi bør finne tid også for å arbeide med trosrelevant innhold. Videre blir det møter i fordypningskurset i troen den 1. mars, den 15. mars og den 5. april. Førstkommende onsdag, askeonsdag, vil vi avslutte temaet om skriftemålet. Tema de andre kveldene blir offentliggjort i Søndagsbladet etterhvert.

Kvinnenes internasjonale bønnedag 3. mars. Tema for året er «Gjør jeg deg urett?». Kvinner på Filippinene har laget årets gudstjeneste på bønnedagen. Vi markerer kvinnenes internasjonale bønnedag og samles til bønn i Jar kirkes kapell kl. 19.00. Kollekten går til å hjelpe filippinske kvinner som sliter med traumer. Det blir ost og kjeks og hyggelig samvær i menighetssalen etterpå.

Katolsk Forum Asker og Bærum 12. mars. «-men Luther kom aldri til Norge» ved Jan Schumacher. Tid og sted: Søndag 12. mars 2017 kl. 12.30 i Menighetssalen, Mariakirken, Stabekk. Alle er hjertelig velkommen!

Pastoralavdelingens Livsvernseminar lørdag 25. mars. «Når loven hindrer aktivt livsvern – Samvittighetsfrihet for helsearbeidere». Prester i OKB, ordenshus og alle menighetsmedarbeidere er hjertelig velkommen til dette seminaret som finner sted i Mariagården i Akersveien 16 C. Her kommer oppdatert informasjon om arrangementet.

Vi har fått med oss fire flotte innledere: Lege Katarzyna Jachimowicz; advokat og leder i Kommisjonen for Rettferdighet og fred – Håkon Bleken; lege og forsker i etikk ved Universitetet i Oslo – Morten Magelssen, og vår egen p. Hallvard Hole OFM.

Dette vil bli en dag da vi får høre:

   • Hvilken tøff situasjon Katarzyna Jachimowicz ble satt i da hun som fastlege sa fra om hvilke inngrep hun ikke ønsket å utføre ut fra sitt kristne ståsted, og hvilke argumenter hun ble møtt med i retten.
   • Hvordan lovverket vårt ser på samvittighetsfriheten til helsearbeidere.
   • Hvordan samvittighetsfrihet kan forsvares i et samfunn som ikke lenger anerkjenner troens verdier.
   • Hva Kirken står for og mener.

Det blir rom for spørsmål og diskusjon om hva vi konkret kan gjøre med dagens situasjon.

Det er fint om folk melder seg på arrangementet direkte til Maria.Fongen@katolsk.no, slik at de får laget nok mat til alle.