OL – Søndagsbladet 070816

Kjære menighet,

natt til i går begynte de olympiske leker i Rio de Janeiro i Brasil. Det har vært mange kontroverser i forbindelse med denne olympiaden. Selv har jeg tenkt å ikke se på noe som helst fra olympiaden først og fremst med tanke på alle de fattige som er blitt behandlet dårlig av myndighetene der. Over 70.000 er blitt tvangsflyttet, de fleste uten å få noe vederlag eller alternativt bosted.

Men det som opprører meg mer, er korrupsjonen og dopingen som det er blitt skrevet så meget om. I de senere år er det kommet frem mer og mer om dette. For meg har det ført til at jeg bryr meg mindre om sport overført på fjernsyn enn før. Tidligere satte jeg f.eks. pris på å følge Tour de France. Men da affæren Lance Armstrong ble rullet opp, sluttet jeg å se sykkelløp. Når han og andre vinnere har vært dopet, er det ikke noe poeng å se dette.

I den siste tiden har det vært skrevet meget om den statlig organiserte dopingen i Russland og IOCs behandling av denne saken. Torsdag kom det så frem at rapporten ikke omhandler enkelte utøvere, men nettopp det statlige systemet som sådan. Det er grunn nok til å utestenge Russland fra deltagelse i OL uavhengig av om enkelte utøvere er faktisk dopet eller ikke. Dette har IOC ikke forstått i følge Richard McLaren som ledet granskningen. I følge The Guardian mener McLaren at IOC har interpretert rapporten feil. IOC snakket ikke ham før de tok avgjørelsen om at de russiske utøverne kunne delta under spesielle betingelser.

Når man tenker over hvor enorme midler som brukes for å arrangere olympiaden, i Rio mer enn 100 milliarder kroner, og hvor lite som brukes for å forhindre doping som skal være rundt 150 millioner, kan man regne med at doping fortsetter. Det fryktes allerede at det snart vil komme genmanipulerende doping, altså at man på en måte griper direkte inn i utøverens kropp. Kanskje kommer vi i fremtiden til å se utøvere som er laget for de enkelte sportarter? Om det da fortsatt vil kunne kalles sport er et spørsmål.

Det er synd at det er kommet frem så meget negativt rundt sport generelt men også rundt olympiaden spesielt. Før var det noe stort og positivt og en av tankene bak den moderne olympiske ideen var å bidra til fred og forsoning blant folkeslagene. Dessverre har arrangementene utartet på en måte som gjør at man må stille spørsmål ved om det kan forsette slik det er i dag. Det er meget kostbart at man gang på gang bygger nye anlegg på steder man ikke har vært før. En gjennomgang av kostnadene viser at ingen steder har vunnet på å holde de olympiske leker. Antageligvis ville det være klokere å ha noen faste anlegg for sommerolympiader og andre for vinterolympiader.

For de mange utøvere som er rene, må det være frustrende å oppdage at de har konkurrert og kanskje tapt mot dopete. Jeg håper at man vil lykkes mer og mer å få slutt på dopingen. Dessuten ville det være godt for sporten om den sterke kommersialismen kunne reduseres kraftig. Vi bør finne tilbake til god sportsånd og glede ved sporten. Sport er i seg selv selvfølgelig ikke negativt. Men det er alt rundt sporten som i de senere år viser seg mer og mer å være til skade for den. Jeg vil gjerne tilbake til olympiske leker man kan glede seg over og følge med på.