Søndagsbladet 310814

Kjære menighet,

i går var det minnedagen for en saligkåret pater i vår orden. Det er pater Eustaquio van Lieshout SSCC.

Han ble født den 3. november 1890 i landsbyen Aarle-Rixtel i det nederlandske fylket Brabant og gitt navnet Hubertus. Familien var katolsk med 11 barn. Tre av disse ble ordenssøstre. Hubertus hadde tidlig ønske om å bli misjonær som hans forbilde, den hellige pater Damian de Veuster SSCC. Han ønsket derfor å tre inn i vår orden. Dette gjorde han i 1915 og fikk ordensnavnet Eustaquio. Han ble presteviet den 10. august 1919.

Den nederlandske provinsen av ordenen bestemte seg for å finne et misjonsområde i Latinamerika og p. Eustaquio og to andre ble plukket ut for dette. De dro så til Spania for å lære språket. Men i 1925 ble sendt til Brasil hvor språket er portugisisk.

P. Eustaquio begynte sitt virke i en menighet på landet i Agua Suja. Der var det vallfartssted til Vår Frue som tusenvis av pilegrimmer strømmet til. Pateren reorganiserte alt dette, fornyet de troendes liv og begynte å bygge en ny kirke. Samtidig brukte han mye tid på de sykes åndelige og fysiske behov.

I begynnelsen av februar 1935 overtok p. Eustaqui og flere av hans medbrødre sjelesorgen i forskjellige sogn i utkanten av den store industribyen Saô Paolo. Han ble utnevt som sogneprest i et forsted med navnet Poà.

Et problem på den tiden, var den voksende interesse for spiritisme. Derfor begynte han å hjelpe de syke, noe også spiritistene gjorde, med vievann, i den første tiden med vann fra Lourdes, senere med vann han hadde velsignet. Forskjellige mirakuløse ting skjedde og p. Eustaquio begynte å bli meget kjent. Mange ble helbredet ved hans bønner og velsignelser og etterhvert var det mange som kom til ham hver dag.

I 1942 ble han sogneprest i et fattig sogn i Belo Horizonte. Han begynte å bygge en kirke i sognet og han tok imot mange mennesker. Året etter ble han alvorlig syk etter en infeksjon og han døde den 30. august 1943. I 1948 ble kirken han hadde påbegynt ferdig og han ble gravlagt i den. Mange begynte å valfarte til hans grav og gjør det den dag i dag. Den 15. juni 2006 ble han saligkåret i Belo Horizonte.

Jeg fikk mulighet til å besøke hans grav i 2000 da ordenen hadde et kurs for de yngre prester i ordenen i Latinamerika i Belo Horizonte. Kirken er i dag meget stor og vakkert laget.

Eustaquio ikon