Preken: Kallsmesse i mai

For oss mennesker er det ikke lett å begripe det store kjærlighetsrommet som Herren kommer fra, er i og fører til. Apostlene som fikk muligheten til å tilbringe meget tid med ham, trengte like fullt lang tid på å forstå denne fylden de stod overfor. Herren undrer seg over at forståelsen utvikler seg så langsomt.

Thomas får høre at Herren er ”veien, sannheten og livet”. Han er veien som går fra Faderen til Faderen. Å følge Herren er å gå til Faderen med og i ham. Det er en vei som er i sannheten. Veien i sannheten er livet. Kristus er vei, sannhet og liv. Livet har han gitt gjennom sin død og oppstandelse. Sannheten har han forkynt og vist ved seg selv.

Å se ham er å se Faderen. Dette begriper ikke Filip. Tålmodig forsøker Herren med sine ord å føre apostlene dypere inn i forståelsen at Sønnen og Faderen er ett. Den hellige Ånd er i denne enheten. Det er den treenige Guds felles verk og gave å åpne sin kjærlighet for oss mennesker. Hele frelseshendelsen er en eneste sammenhengende kjærlighetshandling. Ser vi Sønnen, forstår vi Sønnen, ser vi Faderen, forstår vi Faderen. Gud er kjærlighet.

Gud kaller mennesker til å formidle Hans kjærlighet, til å forkynne og vise til ”veien, sannheten og livet” som vår Herre er. Kirken er det rom Han har skapt for denne formidlingen. De som kalles til en særskilt tjeneste i Kirkens fellesskap skal i følge Paulus forkynne at ”Kristus døde for våre synder, i overensstemmelse med Skriftene, at han ble begravet, og at han oppstod den tredje dag, fremdeles i henhold til Skriftene …” Det er kjernen i den kristne troen, det er ”veien, sannheten og livet”.

Kallet er til å gjøre de verk Herren gjorde, det skjer i Kirkens sakramenter. Den som er kallet forvalter disse til beste for de troende. Sakramentene tilgir, fornyer, styrker og fører menneskene til Faderen.

Gjennom sakramentene tar Gud bolig i oss for å føre oss til Guds bolig. Vi tas inn i en bevegelse som strømmer ut av Guds kjærlighet. Kallet ligger inne i denne bevegelsen. Derfor er det intet å frykte dersom vi åpner oss for Guds kall og besvarer det positivt. La oss be i aften om at mange lytter velvillig til Guds kall.