Preken: Første nyttårsdag 2012

Julen er en vandring gjennom Guds skjønnhet. Begriper vi hvor vakkert det er, det Gud gjør? Julen er så stor en fest at den feires gjennom åtte dager som om det var én dag, en oktav. På oktavdagen feirer vi kvinnen, Maria, som stilte seg til disposisjon for Guds vilje. Oktavdagen faller sammen med det nye årets første dag. Slik spenner julemysteriet en bue mellom det gamle og det nye året.

Da Gud valgte å tre inn i menneskenes virkelighet og historie for å frelse oss, måtte han dele vårt liv fullt og helt, i alt bortsett fra synden. Derfor ble Maria forberedt ved Den hellige ånds virke til å kunne bære frem Guds Sønn. Slik kunne han virkelig bli én av oss ved å komme i vårt kjød. Han tok på seg vår menneskenatur ved å la seg føde av en av våre kvinner og slik bli menneske innenifra.

Han, ”som skjønt av guddoms rang”, ble svøpt og lagt i en krybbe i en enkel stall. De første som hyllet den sanne og eneste kongen, var gjetere fra markene omkring Betlehem. De kom etter å ha blitt kalt av Guds engler. Maria gjemte på alt hun hørte og grunnet på det i sitt hjerte. Mer enn noen annen vil hun kjenne sønnens hjerte. Maria og Jesu helligste hjerter vil for alltid være forbundet i en dyp gjensidig kjærlighet.

Maria, som en av oss, som kvinnen som sa ”ja”, er blitt tatt opp av Gud i himmelen hvor hun er blitt innsatt som Kirkens mor, som den store forbeder. Med alt hun har gjemt i sitt hjerte, med alt det hun har delt med Sønnen, elsker hun Sønnens brud, Kirken, hvor han ønsker å samle alle og føre dem til evig frelse. Med sine forbønner ledsager hun Kirken med en moderlig kjærlighet. Slik hun gjorde overfor Sønnen i Kana peker hun på menneskenes behov. Vi kan søke tilflukt hos henne med våre anliggender og bønner.

Kan vi tenke oss noe vakrere? En Gud som elsker sin verden så høyt at Han sendte sin enbårne Sønn? En Gud som flommer over av kjærlighet uansett hvor meget eller lite den blir tatt imot? En Gud som elsker alle og enhver av oss. En Gud som gjør det som skal til for at vi finner til Ham? Som skjenker oss nåde over nåde.

La oss be om at vi i dette nye året stadig bedre forstår hvilket håp han har kalt oss til og at vi må vokse i tro, håp og kjærlighet. At vi må fatte Hans barmhjertighet, nåde og miskunn med oss og at vi må møte våre brødre og søstre med den samme innstilling og kjærlighet.