Julehilsen

Kjære lesere av bloggen,

det kom et lys inn i vår verdens mørke som er helt forskjellig fra alt annet lys. Eller alt annet lys kan sies å være en lignelse på dette unike lyset som kom. Det unike lyset som har sin kilde i Gud, i Guds evige lys. Et lys som er av en helt annen kvalitet enn alt annet lys, da det er Guds kjærlighets lys. Et lys som lyser innenifra, et lys som legges i våre hjerter i dåpen og som vi kan synliggjøre gjennom vårt liv, våre ord og våre handlinger. Et lys som kan forvandle og omskape dersom det får lyse. Lyset som kom er Guds egen Sønn. Lys av lys. Lys som skinner i mørket. Det mørket som vi så, så tydelig den 22. juli og som vi ser mange steder. Som vi kanskje ser i vårt hjerte. Dette mørket kan skjule lyset, dekke det over, men ikke overvinne det. Lyset er sterkere enn mørket og alle som åpner seg for lyset, kan la lyset overvinne mørket. Vår verden trenger lyset, ikke mørket.

Måtte julens mange lys skinne for oss som tegn på det evige lyset som kom i Jesus Kristus og som har frelst oss gjennom Herrens død og oppstandelse!

Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid