Utstilling i Drøbak åpnet – tanker og bilder

I går hang jeg opp bildene i Galleri Vera med kyndig hjelp av en kunstnerinne. Det var til stor hjelp for meg, fordi hun hadde gode tanker om sammensetningen av bildene ut fra farge og innhold. Det ble etter min mening et flott oppsett og det er en spesiell glede å få sett sine egne bilder på denne måten.

Rundt 50 personer kom til åpningen. Vera Olsnes holdt noen velkomstord og innledende ord til utstillingen. Selv fikk jeg fortelle en del om hvordan interessen for fotograferingen har utviklet seg og hva den betyr i mitt liv i dag.

Som fotograf, er det viktig for meg er at den digitale fotograferingen har gjort det mulig å kontrollere prosessen i farger fra fotoet blir tatt til det er skrevet ut på papir. I filmens dager var det i grunnen bare mulig i sorthvitt.

Som teolog har jeg i mange år arbeidet med tanker som har utviklet det indre blikk, det indre skue av virkeligheten, mens fotografiet har fått en motsvarende funksjon i det, det utvikler det ytre blikket, den ytre beskuelse av virkeligheten. Det blir til en enhet mellom det indre og ytre livet.

Som sjelesørger møter jeg ofte menneskets mørke og tunge sider ved livet med dets mange utfordringer. Ofte søker jeg å veilede, trøste, styrke gjennom samtaler. Som en motvekt har jeg derfor funnet det naturlig å søke lyset og det oppløftende i motivene jeg ser og fotograferer. Naturen kan by på det vakre og det skjønne.

I landskapene opplever jeg at skyer og lys, refleksjoner i vann, er gaver til fotografen, Guds gave i naturen. Bortsett fra ved skyfri himmel, er aldri det man ser likt to ganger. Derfor foretrekker jeg å fotografere når der ikke er skyfri himmel.

Utstillingen vises frem til den 28. august og er åpen tirsdag til søndag fra klokken 13.00 til 17.00 eller ved avtale. Det ville glede og ære meg hvis mange skulle finne veien for å se mine bilder.

Galleri Veras ustillingsrom i bakgrunnen