Anmeldelse av «Det gode liv»

I nettsiden til tidsskriftet «Minerva» har Inge Lønning skrevet en klok og innsiktsfull anmeldelse av «Det gode liv«. Tittelen er «Tre bud på det gode liv» og kan leses her: Anmeldelse

Det interessante er at han ser flere likheter enn forskjeller mellom de tre monoteistiske religionene spesielt i møtet med det moderne (postmoderne) norske samfunnet: «Alle markerer en kritisk distanse til postmodernismens yndligsideer, ikke minst til den individsentrerte selvrealiseringsideologien.» Han observerer avstanden religionene har og ser den tydeligst uttrykt oss i Den katolske kirken: «Trangen til å markere avstand til mange av de dominerende dogmer innenfor den politiske korrekthets establishment er også merkbar, mest hos pater Kirsebom, minst hos rabbiner Melchior.»

Hans siste uttalelse er hyggelig for oss og samsvarer med det jeg har hørt i andre sammenhenger: «Når det kommer til stykket, er det kanskje ikke så rart at mange muslimske foreldre foretrekker St. Sunniva fremfor den offentlige skolen?«