Arne Marco Photos på Facebook

Jeg har valgt å bruke Facebook som et ledd i å mitt fotografiske arbeide kjent og har fått hjelp fra en person til å administere siden. Neste år kommer jeg til å ha fotografier på utstillinger i forskjellige land. Min agent og kurator, Philippe Sanguinetti, arbeider for at fotonettsiden blir oversatt til flere språk. Administratoren vil derfor forsøke å få internasjonaliteten frem på Facebook også.